XI sesja Rady Miejskiej VI kadencji Drukuj
05.10.2011.

W czasie XI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 3 października, radni wysłuchali informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej za rok 2010, dokonanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu oraz analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Ciechanowca i Przewodniczącego Rady Miejskiej minionej i obecnej kadencji, dokonanej przez Wojewodę Podlaskiego.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na rok 2011, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2022, zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa”, wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Perlejewo na realizację inwestycji drogowej, wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2012-2015 oraz wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy sesjami, w którym udzielił informacji o tym, że:
- zakończyły się prace na „schetynówce” realizowanej razem z Gminą Klukowo. Otwarcie drogi z Ciechanowca przez Żebry Wielkie do Kuczyna odbyło się 20 września;
- kończą się prace na „schetynówce” realizowanej z Gminą Grodzisk na odcinku Czaje-Wólka – Sypnie, gdzie od tygodnia jest położona nawierzchnia bitumiczna, dopracowywane są jeszcze rowy i pobocza;
- trwają prace na "miejskiej schetynówce", dobiega końca układanie chodników na ul. Przechodniej i ul. Mostowej. W tym tygodniu ma być robiona nawierzchnia z kostki na obydwu tych ulicach. Kończą się prace kanalizacyjne na ul. Szkolnej, gdy zostaną zakończone, będzie można położyć nawierzchnię;
- zakończono remont świetlic wiejskich w Radziszewie-Sieńczuch, Kozarzach i Czajach;
- zakończono remont budynku na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu;
- oczyszczono rów melioracyjny od mostku na ul. Kościelnej do ul. Ogrodowej;
- do Lokalnej Grupy Działania w Wysokiem Mazowieckiem złożono wnioski o dofinansowanie na trzy boiska trawiaste przy szkołach w Łempicach, Radziszewie Starym i przy świetlicy w Pobikrach oraz wniosek na publikację drugiego wydania „Historii Ciechanowca do roku 1989”. Każdy z wniosków opiewa na kwotę dofinansowania 25 tys. zł. Wkład własny gminy do wniosku o publikację monografii wyniesie ok. 7-8 tys. zł. W przypadku boisk wkład własny będzie zależał od przetargu; 
- odbyło się spotkanie z architekt Alicją Mieszkowską, po którym podjęto prace w celu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojtkowic i Tworkowic oraz przygotowania Studium i Planu dla całego Ciechanowca;
- zakończono prace drogowe i ziemne przy źródełku w Radziszewie-Sieńczuch;
- Gmina pozytywnie zaopiniowała projekt przeprowadzenia badań geologicznych pod kątem występowania ropy naftowej i gazu. Z projektem wystąpiła firma Eco Energy 2010 Sp.zo.o z Gdańska, chcąca przebadać wąski pas od Mielnika do Małkini metodą sejsmiczną. Gmina Ciechanowiec będzie podlegała tym badaniom na dużym obszarze. Wyłączone z badań będą tylko tereny położone nad samym Bugiem tj. okolice Wojtkowic, ze względu na przepisy i pas chroniony oraz okolice miejscowości Koce i Łempice. Nigdy wcześniej badań tego typu na terenie Gminy Ciechanowiec nie było. Badania przeprowadzone w latach 70-tych, na podstawie których powstał atlas geologiczny kraju, opierały się na rozsianych w terenie odwiertach. Najbliższy odwiert był w okolicach Zambrowa i Wrotnowa. Według tego atlasu Gmina Ciechanowiec leży na pograniczu niecki mazowieckiej, która jest pełna różnych kopalin;
- odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „Razem dla Polski Wschodniej”, na którym prof. Bogusław Plawgo z Uniwersytetu w Białymstoku przedstawił, opracowaną w ramach tego projektu, Strategię Rozwoju Polski Wschodniej;
- w tym tygodniu zostanie podpisana umowa na dalszy ciąg remontu budynku byłej synagogi w Ciechanowcu, w którym będzie miał siedzibę Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu;
- w Punkcie Informacji Turystycznej oraz w Urzędzie Miejskim dostępne są przewodniki turystyczne po Gminie Ciechanowiec i regionie północno-wschodnim w wersjach wielojęzycznych, wydane w zakresie realizowanego projektu „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi”, w którym uczestniczy Gmina Ciechanowiec. 
 


 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl