XIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
01.12.2011.

Po otwarciu obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, przyjęciu przez radnych porządku dziennego oraz protokołu z poprzedniej sesji, zaproszony na sesję Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem mł. inspektor Andrzej Popko omówił działania podjęte przez Policję w związku z serią włamań do budynków mieszkalnych na terenie gminy Ciechanowiec i innych gmin Powiatu Wysokomazowieckiego oraz powiatów ościennych.

W sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami Burmistrz Ciechanowca poinformował, że:
- trwają prace na tzw. "miejskiej schetynówce" - na ukończeniu są prace na pl. Odrodzenia, ul. Przechodniej i ul. Mostowej, rozpoczyna się układanie warstwy z masy bitumicznej na ul. Szkolnej;
- kończą się prace remontowe na drodze dojazdowej do OSP w Kozarzach;
- trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Radziszewie-Sobiechowie;
- dobiega końca remont w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu;
- zakończono prace ziemne przy budynku byłej synagogi, wykonano przyłącza c.o. i wodociągowe, trwa układanie kostki wokół budynku;
- zostały zakończone prace nad budżetem gminy na 2012 rok i w ustawowym terminie projekt przekazano do RIO i do biura Rady Miejskiej;
- zostały złożone wnioski na wykonanie dwóch „schetynówek” w roku 2012: na 60 złożonych wniosek składany wspólnie z Gminą Perlejewo znalazł się na 17, a składany samodzielnie przez Gminę Ciechanowiec na 30 miejscu, ale dofinansowanie otrzyma tylko 10 pierwszych wniosków, więc projekty nie będą realizowane;
- trwa rekultywacja wysypiska śmieci na Dominikowie;
- rozstrzygnięto przetarg na likwidację ostatnich dzikich wysypisk w naszej gminie;
- rozstrzygnięto przetarg na dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu;
- otwarto świetlice wiejskie w Skórcu i Radziszewie-Sieńczuch;
- OSP w Ciechanowcu otrzymała z demobilu Straży Granicznej wóz typu Land Rover do holowania łodzi zakupionej w ubiegłym roku;
- opiniowaliśmy mapę do nowego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
- projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej i w tej chwili trwają, opłacane przez Urząd Marszałkowski, prace nad dopasowaniem do niego projektu Budowy Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, w którym uczestniczy Gmina Ciechanowiec - wpłynie to prawdopodobnie na sposób (zamiast sieci radiowej będzie światłowodowa) oraz termin realizacji projektu (opóźnienie o rok końca prac).

Radni po podjęciu uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na 2011 r.;
- obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec;
- określenia stawek podatku od nieruchomości;
- określenia stawek podatku od środków transportowych;
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
- zatwierdzenia do realizacji projektu ,,Skuteczne NGO Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi" złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji;
- uchwalenia „Programu Współpracy w 2012 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”; wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz informacji z wykonania zadań inwestycyjnych.

Do dnia 25 listopada 2011 wykonano zadania pn.:
- Przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem parku;
- Zagospodarowanie „źródełka” we wsi Radziszewo Sieńczuch;
- Modernizacja ulicy Staropolskiej w Ciechanowcu;
- Przebudowa drogi gminnej Winna-Poświętna – Winna Stara;
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych oraz remont i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych:  Ciechanowiec – Tymianki, Ciechanowiec – Malec, Trzaski i Kobusy, Kozarze, Wojtkowice-Glinna – Kobyla, przebudowę przepustu w miejscowości Skórzec, a także przebudowę ulic:  Szkolnej od Wojska Polskiego do ul. Kościelnej, Pińczowskiej, Kościuszki, Kozarskiej, Staropolskiej, Polnej, Wierzbowej, Glinki i Wiatracznej;
 - Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu;
- Zakup placu zabaw do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach oraz doposażenie placów zabaw w Łempicach i Radziszewie Starym (zadanie własne szkół);
- Budowa ogrodzenia posesji Gimnazjum w Ciechanowcu (zadanie własne Gimnazjum);
- Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu - wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Armii Krajowej do granicy posesji do zakładu „DECO-TARAS”, wykonano wcinkę do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym ul. Kościuszki w kierunku pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej (uliczka boczna od ul. Kościuszki), wykonano przyłącze wodociągowe do granicy posesji do obiektu hotelowo-gastronomicznego Państwa Dybowskich przy ul. Kuczyńskiej;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu;
- Przebudowa i modernizacja budynku kina w Ciechanowcu – opracowanie dokumentacji;
- Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka;
- Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry;
- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec;
- Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare;
- Zakup sprzętu AGD (lada chłodnicza) do świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka;
- Budowa boiska sportowego ORLIK przy COKiS w Ciechanowcu – wykonanie murków oporowych;
- Przebudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego nad zalewem w Ciechanowcu – wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, wykonanie pomieszczenia sanitarnego (toalety i natryski), wykonanie remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z montażem skrzynek przyłączeniowych zewnętrznych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

W trakcie realizacji są zadania pn.:
- Dokończenie budowy sieci wodociągowej w gminie Ciechanowiec, w ramach którego wykonano przyłącze wodociągowe do gospodarstw rolnych położonych we wsi Ciechanowczyk Kolonia o długości 1790 m.;
- Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec (przebudowa ulic w Ciechanowcu: Mostowa, Plac Odrodzenia, Przechodnia, Stadion, Kościuszki i Szkolna);
- Przebudowa drogi dojazdowej do OSP we wsi Kozarze;
- Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007–2012;
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu;
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (realizacja zadania uzależniona jest od zakończenia postępowania wywłaszczeniowego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem).

Zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa komunikacji dróg gminnych z drogami powiatowymi i wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec (przebudowa ulic w Ciechanowcu: Mogilna, Ralkowa i Polna), nie będzie realizowane w 2011 roku.

 
XIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl