Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu Drukuj
17.12.2011.

Logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowcu Ewa Sienicka-Czerepow już w 1999 roku zorganizowała pierwsze zajęcia grupowe z dziećmi, według autorskiego "Programu wspierającego rozwój komunikacji językowej i umiejętności społecznych dzieci pięcio i sześcioletnich”.

Zbyt niski poziom komunikacji przekłada się nie tylko na sprawności językowe dzieci, ale też  na problem właściwej adaptacji społecznej, począwszy od  przedszkolnych i szkolnych grup rówieśniczych. Dlatego po organizowanych w większości placówek szkolnych z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowcu warsztatach dla nauczycieli z zakresu doskonalenia ich umiejętności wychowawczych (w sferze komunikacji interpersonalnej) oraz warsztatach dla rodziców i dziadków doskonalących ich umiejętności wychowawcze, po napisaniu cyklu artykułów dotyczących problemów i  następstw zbyt niskiego poziomu komunikacji, logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowcu opracowała i wdrażyła program doskonalący umiejętności dzieci pięcio i sześcioletnich w zakresie komunikacji językowej i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku. Znaczącym wsparciem było nawiązanie współpracy z Urszulą Kaczmarek – nauczycielką klasy „0” – początkowo w Przedszkolu, a następnie Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.

Realizacja programu polega na pracy z dziećmi oraz współpracy z rodzicami, dziadkami i opiekunami, którzy uczą się jak budować relacje w rodzinie, by móc być autorytetem, od  którego dziecko się uczy norm i zasad postępowania,  przyjaźni i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,  oraz jak w codziennym życiu wspierać rozwój komunikacji   językowej dziecka.

Od roku 2005 zajęcia wg programu Ewy Sienickiej-Czerepow prowadzone są w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu w grupie pani Urszuli Kaczmarek, która od siedmiu lat je współtworzy, a następnie utrwala podczas codziennej pracy z dziećmi. W czasie zajęć dzieci poznają ćwiczenia:  relaksacyjne, doskonalące oddech i fonację, usprawniające percepcję słuchową i koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, usprawniające praksję i kinestezję artykulacyjną, doskonalące komunikację językową, kształcące umiejętności społeczne.

Zadania programu są często modyfikowane ze względu na potrzeby dzieci uczestniczących w zajęciach, a bieżący rok szkolny jest dla nich wyjątkowy. Jak podkreśla Ewa Sienicka-Czerepow: "Dzieci są wspaniałe i mądre, ale ich rozwój emocjonalny - kształtowany w sposób naturalny - zazwyczaj nie osiąga w wieku 5 lat poziomu, który pozwoliłby na łagodne "przekroczenie" progu szkoły w roli ucznia".
Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu

Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu

Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu

Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu

Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu

fot. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl