Program
Tradycje kolędnicze - projekt Stowarzyszenia "Zameczek" Drukuj
13.02.2012.
 Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...
 

Działaj Lokalnie

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce logo logo Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Logo Stowarzyszenia Tutor

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Lokalną Organizację Grantową/ODL Stowarzyszenie "Tutor".

Stowarzyszenie „Zameczek” w ramach programu "Działaj Lokalnie VII" realizowanego przez Stowarzyszenie "Tutor", zorganizowało warsztaty artystyczne dla 20 osobowej grupy dzieci w wieku od 10 do 11 lat, pod nazwą "Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...". Zajęcia prowadzone były w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

Warsztaty miały na celu przygotowanie grupy do występów publicznych, a zdobyte umiejętności pozwoliły na prezentację spektaklu kolędniczego szerszemu gronu osób, od przedszkolaków do osób starszych.

Zaprezentowane treści pozwoliły na:
- ożywienie i ocalenie zapomnianych tradycji kolędniczych,
- wzbudzenie zainteresowania i zrozumienie idei kolędowania,
- stworzenie szansy odrodzenia tradycji kolędniczych w środowisku,
- poszerzenie zasobu wiedzy wśród dzieci o zwyczajach, obrzędach, wierzeniach regionu.

Spektakl został zaprezentowany grupie około 300 odbiorców. Premiera odbyła się na klasowej wieczerzy wigilijnej. W kolejnych prezentacjach udział wzięły dzieci i pracownicy Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Przedszkola w Ciechanowcu, pacjenci Hospicjum w Ciechanowcu, pensjonariusze i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz wychowankowie i kadra pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. Zakupiono stroje oraz materiały do wykonania części strojów, farby do makijażu scenicznego, instrumenty muzyczne (flety) oraz koszyk wiklinowy i słodycze do częstowania odbiorców projektu. Po zakończonych występach dokonano podsumowania projektu, dzieci otrzymały certyfikaty oraz drobne upominki w postaci słodyczy i pamiątkowego zdjęcia całej grupy oprawionego w ramkę.

Realizując ten projekt zakładaliśmy podtrzymanie tradycji chodzenia z gwiazdą.


                                                                          

Prezes Stowarzyszenia "Zameczek" 
Zofia Januszkiewicz-Diakowska 


 
Stowarzyszenie „Zameczek" utworzyła w maju 2007 roku grupa ludzi, którzy chcą wolny czas, wiedzę i swoją bezinteresowną pracę ofiarować społeczeństwu gminy Ciechanowiec. Statutowe cele realizują w zakresie spraw społecznych w takich dziedzinach jak kultura, turystyka, sport i rekreacja, nauka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

 

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej..

fot. Stowarzyszenie "Zameczek"

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl