Koło Wędkarskie "Jazgarz" w 2011 roku Drukuj
15.02.2012.

Członkowie Koła Wędkarskiego “Jazgarz” podsumowali na walnym zebraniu działalność w 2011 roku i sprecyzowali plany na rok 2012.

W 2011 roku ilość członków Koła zwiększyła się o 127 wędkarzy, co było związane z odbudową stanu ryb w Nurcu. Przybyło też młodych wędkarzy z 5 szkół, w których przeprowadzono szkolenie wędkarskie dla dzieci i przeprowadzono egzamin na kartę wędkarską, który wszyscy zdali. Zorganizowano konkurs plastyczny “Wędkarstwo i ekologia” dla uczniów szkół podstawowych, a wspólnie z myśliwymi na strzelnicy koło Malca zorganizowano Dzień Dziecka dla 150 uczniów szkół podstawowych z gmin Ciechanowiec i Perlejewo. Koło Wędkarskie „Jazgarz” zorganizowało czterokrotnie zawody wędkarskie: dwa konkursy spławikowe i dwa spinningowe.

Zgodnie z „Planem odbudowy zasobów ichtiofauny w obwodach rybackich dotkniętych letnią przyduchą w lipcu 2009 roku" realizowanym przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego kontynuowana jest akcja zarybiania. W 2011 roku Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW przeznaczył na zarybianie wód podległych Kołu Wędkarskiemu “Jazgarz” ponad 40 tys. zł, dzięki czemu zostały one zarybione rybami takimi jak: jaź, szczupak, lin, sandacz, karaś i kleń. Suma ta ma być zwiększona w 2012 roku do 60 tys. zł.

Społeczna Straż Wędkarska w 2011 roku odbyła 57 służb wraz z Policją i Państwową Strażą Rybacką. Kontrolowano wody Bugu i Nurca oraz zbiorniki wodne w Szepietowie i Wysokiem Mazowieckiem oraz w Boćkach. W wyniku kontroli usunięto 6 sieci i zabezpieczono je jako dowody w sprawach, zlikwidowano 2 przegrody na odcinku od tamy w Ciechanowcu do ujścia Nurca oraz inne urządzenia kłusownicze, wykryto 2 agregaty prądotwórcze z 200 m przewodów, skierowano 2 wnioski do prokuratury i asystowano przy wręczeniu 12 mandatów. Skontrolowano 285 wędkarzy w tym 20 pouczono. Kontrolowano nielegalne wysypiska śmieci i kąpieliska, a na wniosek wędkarzy kontrolowano odprowadzanie ścieków w Kuczynie.

Za wykonaną w ostatnich latach pracę Koło Wędkarskie "Jazgarz" otrzymało podziękowanie i dyplom od Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW.

Na 2012 rok wędkarze zaplanowali: kontynuację współpracy ze szkołami podstawowymi, w ramach której odbędą się szkolenia i egzaminy młodzieży oraz zostaną wydane bezpłatne karty wędkarskie; zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci oraz wzorem lat ubiegłych Dnia Dziecka; zorganizowanie czterech zawodów wędkarskich w Ciechanowcu; kontynuowanie współpracy z Policją, władzami samorządowymi i społeczeństwem; dalszą działalność Społecznej Straży Rybackiej; zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Nurca; czynienie starań aby nie dopuścić do znacznych wahań wody, zwłaszcza w czasie tarła; zwalczanie kłusownictwa, szczególnie przy ujściu Nurca do Bugu; dalsze zarybianie wód Nurca oraz Pełchówki i Ralki. Do planów na 2012 rok wprowadzono także wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu sprawdzenia oczyszczalni w Kuczynie, których niewłaściwe utrzymanie ma wpływ na jakość wody w Nurcu; wystąpienie do Marszałka Województwa Podlaskiego o kontrolę i wyegzekwowanie czystości nabrzeża rzeki od tamy w Ciechanowcu do "przepompowni"; wystąpienie do wójta Gminy Perlejewo z prośbą o sprawdzenie stanu czystości wód Pełchówki oraz nielegalnych podłączeń do niej.

Terminy zwodów wędkarskich:
3 maja 2012 roku - zawody spinningowe o Puchar Koła
17 czerwca 2012 roku - zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Ciechanowca
12 sierpnia 2012 roku - zawody spławikowe  o Puchar Zarządu Koła
7 października 2012 roku - zawody spinningowe o Puchar Prezesa Koła
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl