Waloryzacja emerytur i rent rolniczych Drukuj
17.02.2012.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku oraz pozostałe jednostki organizacyjne KRUS na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 118) przeprowadzają akcję waloryzacji emerytur i rent rolniczych.

Zgodnie z ww. ustawą waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2012 roku polega na dodaniu do kwoty świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2012 roku, kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł. Kwoty dodatków przysługujących do świadczeń wzrosną o 4,8%. Kwota najniższej emerytury pracowniczej (tzw. emerytury podstawowej) od 1 marca 2012 roku wyniesie 799 zł 18 gr miesięcznie.

Waloryzacja obejmie wg przewidywań Kasy około 1,35 mln świadczeń i zostanie przeprowadzona w marcu 2012 roku, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności. Nowa wysokość świadczenia zostanie ustalona w drodze decyzji.

Oto zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników:

 

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego:

 na dzień 01.03.2012 r.

 1.emerytura i renta  podstawowa

  799 zł 18 gr

 2.dodatek pielęgnacyjny

 195 zł 67 gr

 3.dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

 293 zł 51 gr

 4.dodatek kombatancki

 195 zł 67 gr

 5.dodatek z tytułu tajnego nauczania

 195 zł 67 gr

 6.dodatek kompensacyjny

 29 zł 35 gr

 7.dodatek dla sieroty zupełnej

 367 zł 79 gr

 8.

świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż:

 195 zł 67 gr

 9.

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż:

 195 zł 67 gr

 10.ryczałt energetyczny

  157 zł 67 gr

 11.


 dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat
- do 28.02.2011 r.
- do 29.02.2012 r.
- po 29.02.2012 r.


2716 zł 71 gr
2822 zł 66 gr
2974 zł 69 gr

 12.zasiłek pogrzebowy

 4000 zł 00 gr

 13.

wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego:   
70%
130%
2510 zł 80 gr
4662 zł 80 gr

 14.kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130% 528 zł 00 gr
 15.kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 % 448 zł 83 gr
 


Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego,
chorobowego i macierzyńskiego:

 
 1.zasiłek chorobowy za 1 dzień

 10 zł 00 gr

 2.zasiłek macierzyński

 3196 zł 72 gr

 3.

jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 550 zł 00 gr


 
                                                            

Inspektor
OR KRUS w Białymstoku
Iwona Nagórka


 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl