Program
Sięgnij po dotacje na małe projekty Drukuj
24.03.2012.

Logo LGD Krainy Bobra

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na małe projekty.

Wysokość dofinansowania wynosi do 25 tys. złotych, a wartość projektu powinna być nie mniejsza niż 4,5 tys. zł. oraz nie większa niż 100 tys. zł. Przypominamy, że jeden wnioskodawca w trakcie trwania Programu może otrzymać łączną pomoc 100 tys. zł.

Zakres wsparcia w ramach małych projektów przedstawia się następująco:
 podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju;
 –rozwijanie aktywności społeczności lokalnej;
 –rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju;
 –promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
 –zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
 –inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług;
 –wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Więcej informacji na temat małych projektów oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” www.krainabobra.eu 

Termin składania wniosków: od 2 kwietnia 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz trzy oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane.


Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Mickiewicza 1A pokój nr 3,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl