Program
XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
28.03.2012.
 
XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

Po otwarciu obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, uzupełnieniu porządku dziennego i jego przyjęciu oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni wysłuchali sprawozdania z prac pomiędzy sesjami.

Burmistrz Ciechanowca poinformował, że:
- zakończono II etap modernizacji synagogi na potrzeby COKiS;
- wznowiono prace przy kanalizacji sanitarnej na "Polkach";
- zakończyły się walne zebrania ochotniczych straży pożarnych;
- w wyniku przeprowadzonych wyborów nowym sołtysem w Radziszewie Starym została p. Krystyna Twarowska;
- 26 marca nastąpi otwarcie ofert na wykonanie boisk trawiastych w Łempicach i Radziszewie Starym, a 28 marca na wykonanie boiska w Pobikrach;
- wniosek o płatność za prace modernizacyjne w świetlicach wiejskich w Kozarzach, Radziszewie-Sieńczuchu i Czajach-Wólce został rozpatrzony pozytywnie;
- RIO przekazało zalecenia pokontrolne po kompleksowej kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., została sporządzona odpowiedź Burmistrza w sprawie zaleceń pokontrolnych, dokumenty dostępne są w BIP Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu;
- zakończył się drugi proces cywilny przeciwko byłemu dyrektorowi COKiS, sąd nakazał zapłacenie 52 983 zł, które zostały już zapłacone;
- delegacja z Ciechanowca uczestniczyła w święcie polskiej Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach na Litwie - tym razem został przekazany sprzęt komputerowy i telewizyjny ofiarowany przez stowarzyszenie Edukator i firmę ubezpieczeniową InterRisk;
- Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego planuje sesję wyjazdową na Litwie, by nawiązać bezpośrednie kontakty ze środowiskami polonijnymi, gospodarczymi i samorządowymi oraz udzielić wsparcia polskiej szkole a także zainteresować inne podlaskie gminy niesieniem pomocy Polakom na Litwie;
- od 1 marca ponownie działa Poradnia Rehabilitacyjna w Ciechanowcu, ponieważ obecnie przewidziane jest jej działanie tylko do 30 maja, planowane jest spotkanie przedstawicieli Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ze Starostą Wysokomazowieckim, delegatami Rady Powiatu, dyrektorem Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem i wójtami ościennych gmin korzystających z usług ciechanowieckiego szpitala.

Radni podjęli uchwały w sprawach: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji  z wnioskiem o ustalenie granic miasta Ciechanowiec poprzez wyłączenie z granic miasta miejscowości Ciechanowczyk, część miasta Ciechanowiec; wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany określenia rodzaju miejscowości Ciechanowczyk z części miasta Ciechanowiec na wieś Ciechanowczyk; zmian w budżecie gminy na 2012 r.;  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2022 oraz wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej spośród korespondencji wpływającej do biura Rady przedstawiła: odpowiedź Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, która ze względów finansowych nie przewiduje otwarcia punktu rejestracji zwierząt w Ciechanowcu; odczytała prośbę mieszkańców ul. Żwirki i Wigury o remont ich ulicy i wniosek sołtysów o podwyższenie diet sołtysów i członków rad sołeckich do wysokości 50% diet radnych Rady Miejskiej.

XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. Z. Poniatowski MPI

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl