Inwestycje w 2011 roku Drukuj
03.04.2012.

 

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej w Gminie Ciechanowiec –
  68 047,96 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przyłącze wodociągowe o długości 18 m do świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo-Sieńczuch (2 590,20 zł) oraz przyłącze wodociągowe o długości 1 750 m do gospodarstw rolnych położonych we wsi Ciechanowczyk Kolonia (65 457,76 zł).

 • Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec (przebudowa ulic w Ciechanowcu: Mostowa, Plac Odrodzenia, Przechodnia, Stadion i Szkolna) – 3 245 322,27 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a uzyskana dotacja wyniosła 1 525 838 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano na łączną kwotę 3 190 020,26 zł:

  - Przebudowę drogi gminnej Nr 108913B - ul. Mostowa w Ciechanowcu o łącznej długości 180,5 m (wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej, chodników z kostki kamiennej, wykonanie zjazdów z kostki kamiennej, przebudowano sieć kanalizacji deszczowej, dokonano oznakowania pionowego i poziomego).

  - Przebudowę drogi gminnej Nr 108914B – Plac Odrodzenia w Ciechanowcu o długości 103 m (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu „Starobruk”, chodników z kostki betonowej typu „Starobruk”, wykonanie zjazdów z kostki betonowej typu „Starobruk”, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, dokonano oznakowania pionowego i poziomego).

  - Przebudowę drogi gminnej Nr 108923B – ul. Przechodnia w Ciechanowcu o długości 85 m (wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, chodników z kostki betonowej typu „Starobruk”, zjazdów z kostki betonowej typu „Starobruk”, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, dokonano oznakowania pionowego i poziomego).

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 108927B – ul. Stadion w Ciechanowcu o łącznej długości 102 m (wykonanie nawierzchni jezdni o dł. 36 m z kostki betonowej oraz nawierzchni jezdni o dł. 66 m z masy bitumicznej).

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 108907B – ul. Kościuszki w Ciechanowcu o łącznej długości 255,5 m (wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki brukowej betonowej typu Polbruk, zjazdów z kostki brukowej betonowej, dokonano oznakowania pionowego i poziomego).

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 108930B – ul. Szkolna w Ciechanowcu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej o łącznej długości 614,5 m (wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej, przebudowa infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa z separatorem koalescencyjnym i przepustem), oznakowanie pionowe i poziome, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę linii elektroenergetycznych, budowę przyłączy energetycznych.

  - Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej, sieci kanalizacyjnej i elektrycznej oraz nadzór archeologiczny (48 531,05 zł),

  - Opracowanie zmian do projektu kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej oraz uzgodnienie i sprawdzenie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mostowa. Przechodnia i Plac Odrodzenia
  (6 770,96 zł).

 • Przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem parku – 577 247,21 zł. Wydatek dotyczy wykonania robót budowlanych drogowych, zakupu wyposażenia (mała architektura parku) oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru ww. inwestycji. W ramach zadania przebudowano Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu, w tym: wykonano nową warstwę ścieralną jednokierunkowego odcinka ulicy oraz nową warstwę ścieralną skrzyżowania z ulicami: Kozarską i Młyńską; wykonano 3 zatoki postojowe dla samochodów osobowych o łącznej ilości 26 miejsc postojowych w tym jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodniki dla ruchu pieszych oraz ciągi piesze i punkt czerpalny wody w przyległym parku. Dodatkowo park został wyposażony w altankę, 2 donice dla drzew ozdobnych, 10 ławek parkowych, 10 koszy ulicznych, wybudowanie sieci oświetlenia parku wraz z ustawieniem 6 słupów oświetleniowych oraz 18 opraw oświetleniowych.

 •  Zagospodarowanie „źródełka” we wsi Radziszewo-Sieńczuch – branża drogowa – 92 840,35 zł. Wydatek związany był z wykonaniem remontu elementów odwodnienia drogowego (wymiana istniejącego przepustu o długości 6,5 m, umocnienie wlotu i wylotu z kamienia narzutowego), ustawieniem krawężników betonowych, wykonaniu zatoki postojowej o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowy dojazdu do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, chodników o nawierzchni z kostki betonowej, zamontowaniu barier drogowych ochronnych, robót wykończeniowych (plantowanie skarp i dna wykopów), pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

 • Modernizacja ulicy Staropolskiej w Ciechanowcu – 65 751,24 zł. Wydatek dotyczy wykonania prac budowlanych polegających na przebudowie ulicy Staropolskiej na odcinku o długości 62 m. W ramach zadania rozebrano istniejącą zniszczoną nawierzchnię z masy bitumicznej, wykonano nową podbudowę z kruszywa łamanego i wykonano nową nawierzchnię ulicy i ciągów pieszych z kostki betonowej.

 • Przebudowa drogi gminnej Winna-Poświętna – Winna Stara –
  313 504,38 zł. Wydatek dotyczył wykonania prac budowlanych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru ww. inwestycji. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej na nawierzchnię bitumiczną.

 • Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kozarze – 66 877,39 zł. Wydatek dotyczy wykonania prac budowlanych (65 278,39 zł) polegających na przebudowie drogi gminnej dojazdowej we wsi Kozarze (dojazd do remizy OSP) na odcinku o długości 86 m. W ramach zadania wykonano nową podbudowę z kruszywa naturalnego i nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej o łącznej powierzchni 557 m² oraz uwzględnia koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego (1 599 zł).

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 188 463,08 zł. W ramach tych środków opracowano dokumentację techniczną na przebudowę następujących dróg gminnych: 
  - na odcinku Ciechanowiec – Tymianki za kwotę 21 838 zł,
  - dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinku Ciechanowiec – Malec za kwotę 16 974 zł,
  - Trzaski – Kobusy za kwotę 25 584 zł,
  - droga w Kozarzach za kwotę 6 150 zł,
  - przepust w miejscowości Skórzec za kwotę 6 150 zł,
  - ulicy Szkolnej (od ulicy Wojska Polskiego do skrzyżowania ulicy Wińskiej z ulicą Sienkiewicza) za kwotę 63 439,99 zł,
  - ulicy Pińczowskiej za kwotę 13 530 zł,
  - ulicy Kościuszki za kwotę 3 976 zł,
  - ulicy Kozarskiej za kwotę 3 075 zł,
  - ulicy Staropolskiej za kwotę 3 330,59 zł,
  - odwodnienie ulicy Polnej za kwotę 1 845 zł,
  - ulicy Wierzbowej za kwotę 8 548,50 zł,
  - ulic Glinki i Wiatracznej za kwotę 4 920 zł,
  - Wojtkowice-Glinna – Kobyla za kwotę 9 102 zł,

 • Zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem na potrzeby Referatu Promocji UM – 7 800 zł. Zadanie realizowane przez Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

 • Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 69 750 zł. Wydatek dotyczy zakupu samochodu osobowego marki Skoda typ Octavia II 1,6 TDI na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.  Główne parametry techniczne zakupionego samochodu: silnik wysokoprężny 1,6 TDI o mocy 105 KM, skrzynia biegów manualna 5-cio biegowa, norma emisji spalin Euro 5, nadwozie sedan, napęd przedni, dwie poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, system ABS i ESP, immobiliser, centralny zamek, autoalarm.

 • Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu – 709 637,55 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu „Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy wyprodukowany w 2010 roku ciężki specjalny samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Benz na podwoziu z napędem 4 x 4 o kabinie jednomodułowej czterodrzwiowej, która wyposażona jest w radiotelefon samochodowy, radio z odtwarzaczem oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe. Uzyskane dofinansowanie w 2011 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania wyniosło 603 191,90 zł.

 • Zakup placu zabaw do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach oraz doposażenie placów zabaw w Łempicach i Radziszewie Starym – 16 000 zł. Zakupu dokonano w całości ze środków unijnych w ramach projektu „Pomóżmy małym dzieciom w Gminie Ciechanowiec II”, w tym: zakupiono plac zabaw do Ośrodka Przedszkolnego w Kozarzach (huśtawka podwójna, huśtawka ważka, daszek z trzema trapami na różnej wysokości); doposażono plac zabaw w Ośrodku Przedszkolnym w Łempicach (karuzela) oraz doposażono plac zabaw w Ośrodku Przedszkolnym w Radziszewie Starym (piaskownica i 2 bujaki).

 • Budowa ogrodzenia posesji Gimnazjum w Ciechanowcu – 40 000 zł. Zadanie realizowane przez Gimnazjum w Ciechanowcu.

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 57 499,42 zł.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu – 540 856,97 zł.  W ramach zadania wykonano aktualizację mapy do celów projektowych za kwotę 1 722 zł; opracowano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzenia za kwotę 7 380 zł oraz dokonano uzgodnienia dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wysokiem Mazowieckiem za kwotę 310 zł; dokonano opłaty przyłączeniowej – zasilanie przepompowni ścieków na działce w ul. Szkolnej – 1 889,19 zł; wykonano projekt budowlany na przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu za kwotę 64 999,35 zł; opracowano studium wykonalności będące niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 13 530 zł. W ramach rzeczowej realizacji inwestycji za kwotę 451 026,43 zł wykonano: kanalizację sanitarną w ul. Mostowej, Przechodniej i Placu Odrodzenia: o łącznej długości 253 m, 12 studni rewizyjnych i 12 przyłączy sanitarnych o łącznej długości 52,5 m; sieć wodociągową w ul. Przechodniej: rurociągi   o łącznej długości 87 m; kanalizację sanitarną w ul. Szkolnej: rurociągi kanalizacji sanitarnej – 166 m, rurociągi – 257 m, 20 szt. przyłączy sanitarnych o łącznej długości 137 m, przewody tłoczne – 437 m, 9 studni kanalizacyjnych, 10 studni kanalizacyjnych, 1 studnię rozprężną, 1 pompownia ścieków; roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dodatkowych długości przykanalików kanalizacji sanitarnej do granic pasa drogowego w ulicach: Mostowa i Przechodnia (8 szt.), Plac Odrodzenia (3 szt.) i Szkolna (26 szt.).

  Na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu” (ul. Uszyńska, Mogilna, Polna, Ralkowa, Łomżyńska, Kuczyńska, Glinki, Wiatraczna) wykonane w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 655 106 zł.

 • Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2012 – 461 540,81 zł. Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, Gmina Ciechanowiec i dokończenie likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

  W roku 2011 wykonano następujące prace: roboty rozbiórkowe i porządkowe, prace geodezyjne, formowanie wierzchowiny i skarp składowiska, montaż 6 szt. studni odgazowujących, pokrycie skarp i wierzchowiny składowiska warstwą gruntu mineralnego, odspojenie odpadów zdeponowanych na nielegalnych wysypiskach. Dofinansowanie uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2011 roku na realizację zadania w 2011 roku wyniosło 326 717,53 zł.

 • Przebudowa i modernizacja budynku kina w Ciechanowcu - opracowanie dokumentacji – 65 497,51 zł. Wydatek dotyczył wykonania projektu budowlanego architektonicznego remontu i modernizacji kina (42 573,38 zł) oraz projektu wykonawczego (22 924,13 zł).

 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu – 57 015,31 zł.  Wydatek w wysokości 56 541,70 zł dotyczy wykonania w grudniu 2010 roku dodatkowych prac budowlanych nieobjętych dofinansowaniem a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku. W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające głównie na renowacji spoin z zaprawy cementowej, wykonaniu warstwy wyrównawczej tynków cementowo-wapiennych na stropach, skuciu posadzki na podłogach w pomieszczeniach parteru oraz wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego robót wykończeniowych w budynku. Wykonano izolację pionową fundamentów (473,61 zł). I etap zadania zrealizowany został w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, z którego uzyskał dofinansowanie w wysokości 454 979 zł.

 • Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka – 739 523,84 zł. Wykonane wydatki dotyczą: kosztu opracowania dokumentacji instalacji elektrycznych w budynkach świetlic wiejskich, w tym: Kozarze za kwotę 2 300 zł, Czaje-Wólka za kwotę 1 500 zł i Radziszewo-Sieńczuch za kwotę 1 700 zł, pełnienia nadzoru inwestorskiego za kwotę 7 000 zł. Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W ramach rzeczowej realizacji inwestycji wykonano: 

  - Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozarze (278 832,02 zł), w tym: roboty rozbiórkowe więźby dachowej, wnętrza parteru budynku, odbudowę główek kominowych, wentylację, więźbę dachową – łacenie i pokrycie, izolacje termiczne stropów, roboty murarskie – zamurowanie otworów oraz budowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, okładziny i malowanie wewnętrzne, roboty sanitarne, instalację wod.-kan., instalację klimatyzacyjną, schody i podjazd dla niepełnosprawnych, zadaszenie nad schodami, izolacje termiczne ścian zewnętrznych i elewacje, obróbka okapów panelami PCV, opaskę zabezpieczającą wokół budynku z kostki brukowej, roboty pomiarowe i rozbiórkowe nawierzchni placów manewrowych, utwardzenie placów manewrowych kostką brukową z krawężnikami, wymianę ogrodzenia od strony ulicy, wykonanie WLZ i rozdzielnic bezpiecznikowych, montaż instalacji wewnętrznej, badania i pomiary instalacji odgromowej i wyrównawczej.

  - Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo-Sieńczuch (177 097,15 zł), w tym: roboty rozbiórkowe wnętrza parteru budynku, kominy, odbudowę główek kominowych, wentylację, izolacje termiczne stropów, roboty murarskie – zamurowanie otworów oraz budowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, okładziny, malowanie wewnętrzne, roboty sanitarne, schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych, zadaszenie nad schodami, wykonanie opaski zabezpieczającej wokół budynku z kostki brukowej, wykonanie utwardzenia placów manewrowych, wymianę bramy i furtki głównego wjazdu, wykonanie WLZ i rozdzielnic bezpiecznikowych, montaż instalacji wewnętrznej, badania i pomiary, instalację odgromową i wyrównawczą.

  - Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaje-Wólka (271 094,67 zł), w tym: rozbiórkę elementów zewnętrznych, wnętrza parteru budynku, stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, odbudowę główek kominowych, wentylację, roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne istniejących konstrukcji ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, okładziny elewacyjne z izolacją termiczną od strony zewnętrznej, obróbki blacharskie oraz montaż rynien i rur spustowych, izolacje termiczne stropów, posadzki, okładziny i malowanie wewnętrzne, obróbkę cokołu i schodów zewnętrznych, wykonanie utwardzenia placów manewrowych z podjazdem dla wózków, demontaż istniejącej instalacji, wykonanie WLZ i rozdzielnic bezpiecznikowych, montaż instalacji wewnętrznej, instalację odgromową i wyrównawczą.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie przekazane w 2012 roku w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.

 • Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry –
  386 906,75 zł. Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Poniesione wydatki związane były z wykonaniem prac budowlanych, polegających głównie na: robotach rozbiórkowych i remontowo-budowlanych, wykonaniu posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, nowego pokrycia dachowego nad częścią zasadniczą budynku, izolacji termicznych stropów, ścian zewnętrznych i elewacji, tynków, okładzin, malowania wewnętrznego, obróbek okapów panelami PCV, wykonaniu opaski zabezpieczającej wokół budynku i chodników z kostki brukowej, schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianie kotła i komina, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, wykonano także roboty dodatkowe elektryczne i wykończeniowe ze środków własnych za kwotę 49 321,75 zł. Dofinansowanie przekazane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 269 189 zł.

 • Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec – 261 685 zł. Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poniesione wydatki związane były z wykonaniem prac budowlanych, polegających głównie na: robotach rozbiórkowych, usunięciu karp, pracach budowlano-montażowych, instalacji kominka w budynku, wykonaniu schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zadaszenia nad schodami, izolacji termicznych ścian zewnętrznych i elewacji, obróbki okapów panelami PCV, wykonaniu opaski zabezpieczającej wokół budynku z kostki brukowej, utwardzenia placów manewrowych, ogrodzenia od strony ulicy, zbiornika na ścieki socjalne, wykonaniu przyłącza wodociągowego, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej). Dofinansowanie przekazane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 244 460 zł.

 • Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare – 248 676 zł. Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poniesione wydatki związane były z wykonaniem prac budowlanych, polegających głównie na: robotach rozbiórkowych, remontowo-budowlanych, wykonaniu posadzek, stolarki budowlanej, ogrodzenia, utwardzenia placu manewrowego nawierzchnią z kostki betonowej, studni chłonnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowaniu, ociepleniu stropodachu i ścian, instalacji elektrycznej, instalacji c.o., pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Zadanie inwestycyjne prowadzone było pod nadzorem inspektorów nadzoru w zakresie branży ogólnobudowlanej, wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej). Dofinansowanie przekazane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 244 948 zł.

 • Zakup sprzętu AGD (lada chłodnicza) do świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka – 5 200 zł. W ramach zadania zakupiono ladę chłodniczą do świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka, stanowiącą nagrodę w „Turnieju Sołectw”.

 • Budowa boiska sportowego ORLIK przy COKiS w Ciechanowcu wykonanie murków oporowych – 16 073,22 zł. Podstawowy zakres zadania został zrealizowany w 2010 roku w ramach Programu  „Moje Boisko – Orlik 2012”. W ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych składający się z: boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska do piłki siatkowej i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej, zaplecza sportowego, ogrodzenia i oświetlenia obiektu. W 2011 roku zostały wykonane niezbędne roboty dodatkowe w postaci murków oporowych wraz z barierami ochronnymi w sąsiedztwie budynku hali sportowej COKiS w Ciechanowcu i drogi wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

 • Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare – 5 000 zł. Wydatek dotyczył opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare, będący niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach działania  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Przebudowa budynku Ośrodka Wypoczynkowego w Ciechanowcu     – 274 984,09 zł. W ramach zadania za kwotę 271 766,10 zł wykonano roboty rozbiórkowe wnętrza budynku, zamurowanie otworów w ścianach, murowanie ścian działowych, posadzki betonowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie, instalację wodno-kanalizacyjną, kabiny natryskowe i armaturę sanitarną, instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną, badania i pomiary instalacji elektrycznej. Koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej wyniósł 2 717,99 zł, a branży elektrycznej 500 zł.


  • Inwestycje zrealizowane w partnerstwie z innymi gminami

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 108063B Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn  – 89 933 zł.
  Zadanie zrealizowane wspólnie przez Gminę Klukowo i Gminę Ciechanowiec w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, objęło przebudowę drogi gminnej Nr 108063B Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn o łącznej długości 3 244,68 m, w tym odcinek o długości 263 m położony na terenie gminy Ciechanowiec. Wartość robót przebudowy odcinka drogi położonego na terenie gminy Ciechanowiec wyniósł 179 901,36 zł i obejmował: roboty pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowę przepustu o dł. 12 m i wykonanie zjazdów o łącznej dł. 30 m, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Środki dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej Gminie Klukowo ze środków własnych Gminy Ciechanowiec wyniosła 89 933 zł.

   
 • Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich – 738 600,60 zł. Zadanie zrealizowane wspólnie przez Gminę Grodzisk i Gminę Ciechanowiec w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, objęło przebudowę 7 odcinków dróg gminnych:

  - Droga gminna Nr 108871B Czaje-Bagno – Kolonia Czaje-Wólka o dł. 441 m,
  - Droga gminna Nr 143002B o dł. 370,57 m,
  - Droga gminna Nr 108871B Czaje-Bagno  –  Kolonia Czaje-Wólka  o  dł. 1 352,16 m,
  - Droga gminna 108797B o dł. 2 626,27 m,
  - Droga gminna Nr 108806N Żery-Czubiki – Kosianka-Boruty dł. 1 100 m,
  - Droga gminna Nr 143003B Kosianka-Boruty – Kosianka Leśna o dł. 830 m,
  - Droga gminna Nr 108818B Kosianka Leśna – droga Żale – Drohiczyn o dł. 1 175 m, w tym odcinki I i III o łącznej długości 1 793,1 m na terenie gminy Ciechanowiec.

  Wartość części zadania inwestycyjnego dotycząca drogi gminnej położonej na terenie gminy Ciechanowiec wyniósł 738 601,55 zł, w tym koszt robót przebudowy 2 odcinków drogi Nr 108871B Czaje-Bagno – Czaje-Wólka 729 645,97 zł i obejmował: roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych, czyszczenie urządzeń odwadniających, wykonanie zjazdów gospodarskich, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych na poszerzeniach, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, montaż oznakowania pionowego oraz koszt nadzoru inwestorskiego 8 955,56 zł. Środki dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej Gminie Grodzisk wyniosła 738 600,60 zł, w tym: 369 300,60 zł – środki dotacji celowej ze środków własnych Gminy Ciechanowiec, 369 300,00 zł – środki dotacji celowej ze środków budżetu państwa.
 •  

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl