Program
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
24.04.2012.
 
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

XVIII sesja Rady Miejskiej poświęcona była przede wszystkim przyjęciu sprawozdań: z realizacji "Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011", z działalności Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2011 rok oraz z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2011 roku.

Przyjęto także "Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Ciechanowiec", podjęto uchwałę zatwierdzającą zmiany w budżecie gminy na 2012 r. oraz uchwałę w sprawie Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca”.

Radni nie podjęli natomiast uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Projekt uchwały przewiduje taryfy w wysokości: za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 1,94 zł za 1m3, za zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 4,94 zł za 1m3 oraz stawkę opłaty stałej miesięcznej od wodomierza lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie, powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków regulują: Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858) oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127, poz. 886), które przewidują, że to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryfy oraz alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne składa wniosek do burmistrza, który sprawdza tylko, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty. Ani burmistrz, ani rada miejska nie mają możliwości ich zmiany. Jeśli nie ma uchwały rady miejskiej, taryfy zweryfikowane przez burmistrza wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku, czyli zgodnie z wnioskiem nowe taryfy będą obowiązywały w gminie Ciechanowiec od 1 czerwca 2012 r.

Obecna na sesji przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Łapiak omówiła dalszą działalność powiatowych instytucji działających w Ciechanowcu: szpitala, poradni rehabilitacyjnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz plany związane z drogami powiatowymi w gminie Ciechanowiec.  

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl