Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja Drukuj
04.05.2012.

 

Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja

…ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencyę polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym; chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć; mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucyę uchwalamy…

fragment preambuły Ustawy rządowej 3  maja 1791

 

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja uchwalona w 1791 roku uregulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów wprowadzając prawo powszechnej niepodległości szlachty i mieszczan oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a postanowieniami artykułu IV przyjęła chłopów pod opiekę prawa i rządu krajowego. Chociaż dopiero Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 roku zniosła niewolę i ustanowiła wszystkich obywateli równymi przed obliczem prawa, to konstytucja majowa, chociaż tylko na papierze, stała się symbolem wolności. 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791, a jako Święto Narodowe Trzeciego Maja ustanowiono je w 1919 oraz ponownie w 1990 roku i od tego momentu, już 22 raz, jest uroczyście obchodzone w całej Polsce i w Ciechanowcu.

Przedstawiciele ciechanowieckiego społeczeństwa rozpoczęli uroczyste obchody święta akademią w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu przygotowaną przez młodzież z Gimnazjum  im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu oraz uczestnictwem we mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej celebrowanej przez księdza wikariusza generalnego diecezji drohiczyńskiej Zbigniewa Rostkowskiego, księdza prałata Kazimierza Siekierko oraz księdza seniora Kazimierza Michalskiego.

Poczty sztandarowe, delegacje i uczestnicy uroczystości, przeszli pod pomnik papieża Jana Pawła II, gdzie przedstawiciele samorządowych władz gminnych i powiatowych, instytucji, stowarzyszeń i zakładów pracy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko w swoim wystąpieniu odniósł się do tegorocznych ciechanowieckich rocznic: Jak co roku nie brakuje nam też ważnych, lokalnych rocznic których wymowa potwierdza radość i optymizm płynący z ducha Konstytucji Majowej. W tym roku przypada 50-ta rocznica powstania jedynej w swoim rodzaju inicjatywy społecznej jaką jest Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa Kluka. Powstanie i rozwój tej placówki poparte bezinteresowną życzliwością całego naszego środowiska jest pięknym przykładem dobrze wykorzystanego patriotyzmu lokalnego. Ten piękny, złoty jubileusz jest okazją do zadumy i świętowania przez wszystkich, którzy czy to jako wolontariusze czy pracownicy wnosili przez te długie lata swój cichy wkład w to czym ciechanowieckie muzeum jest dzisiaj – a jest niewątpliwie Perłą, z której możemy być dumni. Dla uczczenia tej rocznicy za kilka dni najnowsza ulica Ciechanowca otrzyma imię współzałożyciela i długoletniego pierwszego dyrektora Muzeum Rolnictwa Kazimierza Uszyńskiego.

Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja uwieńczył występ Orkiestry Dętej Ciechanowieckiego Ośrodku Kultury i Sportu.

          Więcej zdjęć...

Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja

fot. Z. Poniatowski MPI

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl