Trwają egzaminy maturalne Drukuj
09.05.2012.

 

 Trwają egzaminy maturalne

Od 4 do 25 maja 2012 roku potrwają w całej Polsce egzaminy maturalne, do których przystąpiło ponad 380 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu maturę zdaje w tym roku 165 uczniów – 114 z Liceum Ogólnokształcącego, 18 z Technikum oraz 33 z Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych.

Tegoroczni maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, obowiązkowych na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzyści zdają też dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz mogą zdawać egzaminy z wybranych przez siebie przedmiotów dodatkowych - od jednego do sześciu, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Przystępujący do egzaminów pisemnych rozwiązują testy opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Następnie ich prace są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Egzaminy ustne przeprowadzane są w szkołach przez nauczycieli.

W tym roku nastąpiły zmiany w sposobie zdawania egzaminu ustnego z języka obcego. Centralna Komisja Egzaminacyjna postanowiła zlikwidować podział na poziom podstawowy i rozszerzony. Egzamin ma trwać kwadrans i rozpocząć się natychmiast po przydzieleniu polecenia, bez czasu na przygotowanie się do wypowiedzi. Rozmowę z maturzystą będzie przeprowadzał tylko jeden z członków komisji, drugi będzie się przysłuchiwał egzaminowi. Na ostateczny rezultat wpływać będzie to, czy maturzysta poradził sobie samodzielnie z poleceniami, czy też pomagał mu egzaminator, czy mówił płynnie i czy nie popełnił błędów w wymowie.

Zdający otrzymają świadectwa dojrzałości, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na zadeklarowanym poziomie, za każdy egzamin. Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają ustalonego progu zaliczenia i nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

 
Trwają egzaminy maturalne

fot. A. U. Kieliszek MPI

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl