Obrady XX sesji Rady Miejskiej Drukuj
27.06.2012.
W czasie obrad XX sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2011 rok oraz jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2011 rok.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, na projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu", należy zabezpieczyć  środki finansowe na realizację tej inwestycji w 2013 roku . W związku z powyższym Rada Miejska upoważniła Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań na realizację tego zadania w 2013 roku.

Zostały uchwalone: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec oraz Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017, która powstała w ramach realizacji projektu „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Radni nie podjęli natomiast uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.  

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl