Obrady XXI sesji Rady Miejskiej Drukuj
03.09.2012.

W czasie obrad XXI sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały: zatwierdzającą  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku; zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2013 roku; w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.; uchwalili "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec" oraz przyjęli "Informację z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Ciechanowcu oraz jej  filii w Pobikrach i Winnie-Poświętnej".

Po dopisaniu do porządku obrad, została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację inwestycji drogowej. W 2013 roku Powiat Wysokomazowiecki będzie realizował zadanie pn. „Przebudowa ulic w m. Ciechanowiec, w ciągu dróg powiatowych na długości 4,743 km”:

1) Ulica Drohicka w Ciechanowcu na odcinku od ul. Spółdzielczej do dr. pow. Nr 2098B o długości 1,028 km w lokalizacji: 0+730 – 1+758 pozostającej w ciągu drogi powiatowej Nr 2616B,

2) Droga powiatowa Nr 2618B – ulica Pałacowa w Ciechanowcu na odcinku o długości 0,413 km w lokalizacji: 0+000 – 0+413 oraz drogi powiatowej Nr 2093B Ciechanowiec – Kozarze – Zaszków – Nur na odcinku Ciechanowiec – Kozarze o długości 0,683 km w lokalizacji: 0+413 – 1+096,

3) Ulica Uszyńska w Ciechanowcu na odcinku o długości 2,619 km w lokalizacji 1+101 – 3+720, pozostającej w ciągu drogi powiatowej Nr 2617B.

Została także podjęta uchwała związana z wejściem w życie ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Ciechanowiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na drogach gminnych określono 11 przystanków: w Ciechanowcu na ulicy Dworskiej 26  (strona prawa i lewa), na ulicy 11 Listopada 5 (przy Szkole Podstawowej - strona prawa), na ulicy Sosnowej 2 (przy Gimnazjum - strona prawa) oraz w Antoninie (strona lewa), Kocach-Piskułach (przy Świetlicy wiejskej - strona prawa), w Kocach-Schabach (przy Szkole Podstawowej - strona lewa), w Kułakach (strona lewa), w Łempicach (przy Szkole Podstawowej - strona prawa), w Przybyszynie (strona lewa), w Winnie-Chrołach (przy dawnej szkole - strona prawa) i w Winnie-Poświętnej (przy remizie OSP - strona prawa). Zgodnie z podjętą uchwałą z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Burmistrza Ciechanowca, będą mogli korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, po uzyskaniu zgody Burmistrza Ciechanowca i podaniu do publicznej wiadomości rozkładu jazdy, poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych.
  

 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl