Rok szkolny 2012/2013 - Rokiem Bezpiecznej Szkoły Drukuj
04.09.2012.

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas w liście do uczniów, nauczycieli i rodziców z okazji rozpoczęcia roku szkolnego napisała:

Dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności. Warto jednak w sposób szczególny podkreślić rolę, jaką w działaniach szkoły pełnią wychowanie i zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też proponuję, aby nowy rok szkolny był „Rokiem Bezpiecznej Szkoły" i aby działania środowiska oświatowego skupiły się w najbliższych miesiącach właśnie na sprawach bezpieczeństwa i wychowania.

Zadbajmy o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla uczniów otoczenie. Chrońmy dzieci i młodzież przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami. Budujmy poczucie bezpieczeństwa poprzez kształtowanie postaw obywatelskich. Uczmy współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych. Promujmy wolontariat. Wykorzystajmy możliwości, jakie dla zdrowia dziecka daje ruch fizyczny. Wykorzystujmy powstające boiska i place zabaw i rozwijajmy pasje młodych Polaków.(…)

W ciechanowieckich placówkach w roku szkolnym 2012/2013 do kolejnych życiowych ról i wyzwań przygotowywać się będzie 1354 dzieci i młodzieży oraz 180 dorosłych kontynuujących naukę.

- do Przedszkola w Ciechanowcu będzie uczęszczało 69 dzieci, w tym: 50 w dwóch grupach 3 i 4-latków i 19 dzieci w grupie 5-latków
- w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu będzie się uczyć 402 uczniów, w tym: w czterech grupach "0" podejmie naukę 92 pięciolatków i sześciolatków, pozostałych 310 uczniów w 16 klasach I-VI
- Szkoła Podstawowa w Łempicach będzie liczyła 57 uczniów, w tym 11 dzieci w Punkcie Przedszkolnym, 8 uczniów w "0" i  38 uczniów w klasach I-VI
- w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym naukę podjęło 53 uczniów, w tym: 12 dzieci w Punkcie Przedszkolnym, 4 uczniów w "0" i 37 uczniów w klasach I-VI
- w Szkole Podstawowej w Kocach-Schabach naukę rozpoczęło 19 uczniów, w tym: 1 w "0" i 18 w klasach I-VI
- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu będzie liczyło 202 uczniów w 9 klasach
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu w tym roku uczy się 550 uczniów, pod opieką 80 nauczycieli. W Liceum Ogólnokształcącym w klasach o profilu ogólnym, humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, wojskowo-sportowym i medycznym uczy się 313 uczniów, w tym 2 ma indywidualny tok nauczania; 72 w gimnazjum - Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Ciechanowcu, 69 w Technikum o specjalności kucharz, technik usług fryzjerskich i technik usług gastronomicznych oraz 96 w Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasach kucharz małej gastronomii i wielozawodowych. Ponadto 180 uczniów uczy się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, w tym: 68 w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i 112 w Szkole Policealnej dla Dorosłych o specjalnościach technik rolnik i technik administracji.

Według kalendarza roku szkolnego 2012/2013, wolne dni uczniów z województwa podlaskiego to: zimowa przerwa świąteczna (23-31grudnia 2012 r.), potem ferie zimowe (21 stycznia-3 lutego 2013 r.) i wiosenna przerwa świąteczna (28 marca-2 kwietnia 2013 r.). Rok szkolny zakończy się 28 czerwca 2013 r.

 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl