Obrady XXII sesji Rady Miejskiej Drukuj
24.09.2012.

Na XXII sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok, uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec. Nie podjęli natomiast, wprowadzonej do porządku obrad już na sesji, uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Perlejewo na realizację inwestycji drogowej.

Uchwalone zmiany w budżecie przewidują zmniejszenie planu dochodów o kwotę 106.652 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 106.652 zł. Po dokonanych zmianach budżet wynosi: dochody ogółem 25.850.060 zł , wydatki ogółem 24.901.269 zł, a nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 948.791 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Druga podjęta uchwała dotyczyła wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec. Do ważniejszych punktów programu można zaliczyć zwiększenie ilości lokali przeznaczonych do sprzedaży, przedstawienie prognozy dotyczącej wielkości zasobu mieszkaniowego, zestawienie planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz plany wybudowania budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl