buy medication online
 
Program "Równać Szanse 2012 - Regionalny Konkurs Grantowy" Drukuj
25.09.2012.

Równać Szanse 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy realizowany w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych) określonych samodzielnie i realistycznie.

O dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego mogą aplikować działające na terenach wiejskich i w miastach do 20 000 mieszkańców, organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne i nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

Udział w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse 2012" może dać lokalnym podmiotom możliwość realizacji efektywnego projektu ukierunkowanego na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie. Realizacja projektu pozwoli organizacjom lokalnym zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia oraz przyczyni się do zwiększenia potencjału całego środowiska.

W konkursie można ubiegać się o dotację do 7000 zł na działania trwające 6 miesięcy pomiędzy 1 stycznia 2013 roku, a 31 lipca 2013 roku.

Termin składania wniosków mija 10 października 2012 roku.
 
Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają Partnerzy Regionalni. Na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego:

Stowarzyszenie Tratwa
10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1
Adres e-mailowy: tratwa@tratwa.pl
Informacje o programie – tel. 89 513 17 46


Równać Szanse 2012
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card