buy medication online
 
Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych Drukuj
16.11.2012.


Urząd Miejski w Ciechanowcu jest w trakcie przygotowywania wniosku o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część III: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, na zadania z zakresu usuwania azbestu na rok 2013.

W związku z powyższym informujemy, że sporządzana jest lista osób planujących w 2013 roku usunięcie wyrobów azbestowych z obszaru swoich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, ujęte w „Planie ochrony przed szkodliwością azbestu i programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032”, z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi nie są koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Zainteresowane osoby, które posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, i które chciałyby usunąć je w sposób legalny, mogą w terminie do 23 listopada 2012 roku składać wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec lub przesłać je drogą pocztową.

Ponadto informujemy, że co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych polegających na demontażu pokrycia dachowego, bezwzględnie należy zgłosić ten zamiar w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem. Obowiązek spoczywa na właścicielu nieruchomości, a nie na firmie wykonującej roboty demontażowo-budowlane.

Wszelkie informacje dotyczące zasad przeprowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz formularz wniosku wraz z załącznikami można otrzymać w Urzędzie Miejskim, pok. nr 13, tel.: 86 277 11 45 wew. 24, e-mail: wojciuk.i@ciechanowiec.pl oraz u Sołtysów wsi lub pobrać poniżej.

Wniosek
Załącznik - Informacja o wyrobach zawierających azbest
Załącznik - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card