Można już podłączać się do nowej kanalizacji sanitarnej Drukuj
12.11.2012.

Gmina Ciechanowiec od 2009 roku realizuje projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu" dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 6 809 692,25 zł, z czego kwota dofinansowania (w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych) wyniesie 5 693 837,04 zł, a wkład własny gminy (15% wydatków kwalifikowalnych) 1 004 794,80 i 111 060,41 zł wydatków niekwalifikowalnych.

Realizacja projektu zaplanowana została w kilku etapach. Pierwszym była przebudowa 295 m kolektora sanitarnego w ulicy Wspólnej w Ciechanowcu, która kosztowała 504 047,26 zł i została wykonana w terminie 10 sierpnia 2009 – 22 października 2009 roku.

Drugi etap - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu" został podzielony na dwie części, z których pierwsza o wartości 435 050,62 zł trwała od 15 lipca 2011 do 30 września 2011 roku. W tym czasie zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej, ul. Szkolnej i pl. Odrodzenia, oraz budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przechodniej. Szacunkowa liczba osób jakie skorzystają z 1,11 km nowej kanalizacji sanitarnej to 88 osób, a z 0,09 km sieci wodociągowej – 13. Druga część tego etapu była realizowana w tym roku. Za sumę 1 466 245,26 zł wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Kościelnej, Sienkiewicza, Ogrodowej, Parkowej, Wińskiej, Długiej, Szerokiej i Wąskiej, o długości 5,49 km, dla około 710 osób. Wszystkie formalności związane z zakończeniem tego etapu zostały już sfinalizowane i mieszkańcy posesji położonych przy tych ulicach mogą już podłączać się do sieci. Przypominamy, że przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z obowiązującym "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec" jest obowiązkowe w terminie 6 miesięcy od jej wybudowania.

Ostatnim etapem projektu jest "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu", która będzie kosztować 4 022 972,07 zł. Prace rozpoczęły się 14 sierpnia tego roku i potrwają do  16 grudnia 2013 roku. W tym czasie zostanie wykonany nowy bioreaktor przepływowy z niskoobciążonym osadem czynnym i symultaniczną stabilizacją tlenową osadu nadmiernego w reaktorze. Bioreaktor będzie zawierał komorę niedotlenioną (KN), zaadaptowaną z istniejącego zbiornika żelbetowego, oraz dobudowane dwie komory natleniania osadu czynnego (KNO) zespolone z osadnikami wtórnymi, pompownią recyrkulacyjną i zagęszczaczami osadu nadmiernego. Ze względów funkcjonalnych, jak również ze względów energooszczędnych, pomiędzy komorą niedotlenioną, a komorami natleniania osadu zlokalizowane zostanie pomieszczenie dmuchaw i prasy taśmowej wraz z osprzętem i przyczepą na osad. Rozwiązanie takie w warunkach zimowych zminimalizuje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów ogrzewania stacji odwadniania osadu oraz korzystnie wpłynie na utrzymanie wyższej temperatury ścieków w reaktorze.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl