Flaga Drukuj

25 sierpnia 2008 roku, na XIX sesji, Rada Miejska uchwaliła herb, flagę, pieczęć i sztandar Gminy Ciechanowiec, a 17 listopada 2008 roku, na XXII sesji, Regulamin używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Ciechanowiec oraz Protokół flagowy.

Flaga

Flagą Gminy Ciechanowiec jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, składający się z trzech równoległych pasów o jednakowej szerokości, w tym dwa skrajne są koloru błękitnego, a środkowy koloru żółtego. Rewers flagi jest lustrzanym odbiciem awersu.

Uzasadnienie ustanowienia flagi Gminy Ciechanowiec

Ustawy: o samorządzie terytorialnym, o samorządzie powiatowym i o odznakach i mundurach zezwalają jednostkom samorządu lokalnego na posiadanie pełnego kompletu insygniów, tj. herbu, flagi, baneru, chorągwi, sztandaru i pieczęci.

Ponieważ takie insygnia integrują społeczność lokalną, są wyróżnikiem wspólnoty samorządowej, stanowią symbol przywiązania i lokalnego patriotyzmu, wyrażają gotowość do podejmowania działań dla wspólnoty samorządowej i budowania wspólnego dobra, istnieje konieczność uzupełnienia symboli Gminy Ciechanowiec o flagę.

Flaga jest symbolem identyfikującym gminę i wykorzystywanym do celów reprezentacyjnych, a wraz z herbem i innymi weksyliami odgrywa dużą rolę we wszelkich działaniach promocyjnych.

Weksylia – wiadomości ogólne

Weksylia to znaki rozpoznawcze wykonane z tkaniny, mocowane do drzewca lub liny. Rozróżniamy kilka rodzajów weksyliów, najczęściej spotykane to:

Sztandar - weksylium istniejące tylko w jednym egzemplarzu. Znak oddziału wojskowego, instytucji, uczelni, szkoły, stowarzyszenia, bractwa, cechu itp. Bogato zdobiony i na ogół obszyty frędzlą płat (kwadratowy lub prostokątny), przymocowany jest ozdobnymi gwoździami na stałe do drzewca zakończonego głowicą w formie grotu lub plastycznej figury.

Chorągiew - występuje najczęściej w kilku egzemplarzach. Chorągiew jest najstarszym polskim weksylium, znana już na początku XII wieku, prawie zawsze z wyhaftowanym, naszytym lub namalowanym herbem lub godłem herbowym i barwami występującymi w samym herbie, którego godło chorągiew przedstawia, przytwierdzona na stałe do drzewca.

Flaga - może być powielana w nieograniczonej liczbie egzemplarzy. Jest to pojedynczy płat barwionego materiału a wzór na odwrocie jest lustrzanym odbiciem wzoru na stronie głównej. Może być mocowana do drzewca lub zawieszana swobodnie (na lince) na maszcie.

Baner – pionowa wersja flagi o proporcjach od 1:4 do 1:8. Z reguły to co na fladze na górze, jest na banerze po lewej. Linie pionowe herbów lub godeł muszą być równoległe do linii pionowej baneru.

Proporczyk - niedużych rozmiarów weksylium o kształcie trójkąta lub prostokąta z wycięciem w części swobodnej tworzącym dwie strefy ostre.

Chorągiewka - mała flaga, często wykonana z papieru lub plastiku.

Flaga stolikowa - mała flaga umieszczana na pręcie z podstawką i ustawiana na stole.

Flaga – najważniejsze pojęcia

Płat - jest to cała powierzchnia flagi (czy szerzej: weksylium), dzielona w pionie na dwie zasadnicze części: część czołową (od skraju mocowanego masztu bądź linki do połowy długości) i część swobodną (od połowy długości do skraju końcowego). Górną połowę części czołowej (nie więcej niż 1 % ogólnej powierzchni płatu) nazwa się kantonem i jest to najbardziej zaszczytne miejsce na fladze (najbardziej widoczne).

Proporcje - z uwagi na możliwość wykonania tej samej flagi w różnych wielkościach, nie podaje się jej wymiarów, lecz proporcje. Proporcjami nazwano stosunek skraju czoła, czyli szerokości (pionu) flagi w części przy maszcie, do długości płatu (czyli jej poziomu). Flagi polskich samorządów swoją wielkością winny nawiązywać do ustanowionych w 1919 roku proporcji polskiej flagi państwowej, czyli winny posiadać proporcje 5:8.

Wypełnienie płatu – prawidłowo zaprojektowana flaga winna wykazywać kolorystyczną zgodność z herbem. Barwy godła winny być umieszczone na miejscach zaszczytniejszych. Prawidłowością jest także umieszczenie na płacie bądź całego herbu (tarczy z godłem), bądź samego godła, bądź też jednego z jego elementów. Przy opisie flagi, znaku dwustronnego, nie stosuje się reguł heraldycznych, opisuje się tylko stronę główną, czyli tę, w której dla obserwatora maszt znajduje się po jego lewej stronie a płat powiewa w prawo.

Barwa - w nawiązaniu do heraldyki stosuje się sześć podstawowych barw: białą, żółtą, błękitną, zieloną, czerwoną i czarną. Dodatkowo można używać nasyconych barw: niebieskiej, granatowej i jasnozielonej, przy zaleceniu nie łączenia odcieni (błękitu
z niebieskim itd.).

 

Flaga Ciechanowca

Projekt flagi Gminy Ciechanowiec został opracowany według zasad weksylologii i w oparciu o barwy herbu Ciechanowca. Flagą Gminy Ciechanowiec jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, składający się z trzech równoległych pasów o jednakowej szerokości, w tym dwa skrajne są koloru błękitnego, a środkowy koloru żółtego. Rewers jest lustrzanym odbiciem awersu flagi.

 

Zasady używania flagi

Ponieważ flaga jako symbol gminy podlega ochronie prawa, możliwości jej użycia normuje Regulamin używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Ciechanowiec. Flaga może być używana przez inne (niż gminne) instytucje i osoby prawne wyłącznie za zgodą Burmistrza Ciechanowca wyrażoną w formie pisemnej na wniosek zainteresowanego.

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl