XXVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
25.01.2013.

Na XXVII sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz w sprawie podziału Gminy Ciechanowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zmiany w budżecie na 2013 rok związane są z koniecznością wprowadzenia kwoty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP stanowiącej refundację kosztów poniesionych w 2012 roku na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2013” oraz kwoty środków własnych (15%)  i planowanych do pozyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i instalacji pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu. Projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Ciechanowcu” Gmina Ciechanowiec będzie realizować w partnerstwie z Parafią pw. Trójcy Przenaświętszej i Parafią pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu.

Konieczność podjęcia drugiej uchwały wynikła z postanowień Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę. Po konsultacjach przeprowadzonych w czasie spotkań z mieszkańcami i wychodząc naprzeciw licznym postulatom, zostały utworzone nowe obwody głosowania w Ciechanowcu i Skórcu oraz zmieniono granice obwodów ze względu na nowy podział gminy na okręgi wyborcze. 
 
Numer obwodu głosowania Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

I

Ciechanowiec
ulice: Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Kuczyńska, Lipowa, Sosnowa, Czyżewska, Mogilna, Pałacowa, Polna, Ralkowa, Świerkowa, Uszyńska
wsie: Kozarze, Nowodwory

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu
ul. Sosnowa 2
18-230 Ciechanowiec

II

Ciechanowiec
ulice: Kozarska, Łomżyńska, Młyńska, Pl. Jana Pawła II, Wspólna, Armii Krajowej, Drohicka, Kościuszki, Mostowa, Orzeszkowej, Pl. Odrodzenia, Polska, Przechodnia, Żwirki i Wigury

Budynek byłej Synagogi
ul Mostowa 6
18-230 Ciechanowiec

III

Ciechanowiec
ulice: Glinki, Kazimierza Uszyńskiego, Kościelna, Staropolska, Szkolna, Wiatraczna

Świetlica Organizacji Społecznych budynek Przedszkola w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 29A
18-230 Ciechanowiec

IV

Ciechanowiec
ulice: Długa, Dworska, Ogrodowa, Sienkiewicza, Szeroka, Wąska, Wińska, 11 Listopada, Parkowa, Pl. Ks. Kluka, Świętojańska, Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu
ul. 11 Listopada 5
18-230 Ciechanowiec

V

Ciechanowiec
ulice: Doktora Olszewskiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Pińczowska, Pl. 3-go Maja, Spółdzielcza, Wierzbowa
wsie: Zadobrze, Bujenka, Antonin

Sala Gimnastyczna przy budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (były COKiS)
ul. 11 Listopada 5
18-230 Ciechanowiec

VI

wsie: Ciechanowczyk, Dąbczyn, Gaj, Kosiorki, Kostuszyn-Kolonia, Przybyszyn

Świetlica Wiejska w Kosiorkach
Kosiorki 25
18-230 Ciechanowiec

VII

wsie: Tworkowice, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare

Świetlica Wiejska w Wojtkowicach Starych Wojtkowice Stare 12A
18-230 Ciechanowiec

VIII

wsie: Kobusy, Łempice, Radziszewo-Sieńczuch

Szkoła Podstawowa w Łempicach 13A
18-230 Ciechanowiec

IX

wsie: Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby

Szkoła Podstawowa w Kocach-Schabach
Koce-Schaby 24
18-230 Ciechanowiec

X

wsie: Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna Stara, Winna-Wilki, Winna-Wypychy

Świetlica Wiejska w Winnej-Poświętnej Winna-Poświętna 6
18-230 Ciechanowiec

XI

wsie: Kułaki, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sobiechowo, Radziszewo Stare, Trzaski

Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym Radziszewo Stare 9
18-230 Ciechanowiec

XII

wsie: Czaje-Bagno, Czaje-Wólka

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Czajach-Wólce
Czaje-Wólka 33
18-230 Ciechanowiec

XIII

wieś: Pobikry

Świetlica Wiejska w Pobikrach
Pobikry 50
18-230 Ciechanowiec

XIV

wsie: Malec, Skórzec

Świetlica Wiejska w Skórcu
Skórzec 61
18-230 Ciechanowiec          
 

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl