buy medication online
 
XXVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
25.01.2013.

Na XXVII sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz w sprawie podziału Gminy Ciechanowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zmiany w budżecie na 2013 rok związane są z koniecznością wprowadzenia kwoty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP stanowiącej refundację kosztów poniesionych w 2012 roku na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2013” oraz kwoty środków własnych (15%)  i planowanych do pozyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i instalacji pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu. Projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Ciechanowcu” Gmina Ciechanowiec będzie realizować w partnerstwie z Parafią pw. Trójcy Przenaświętszej i Parafią pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu.

Konieczność podjęcia drugiej uchwały wynikła z postanowień Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę. Po konsultacjach przeprowadzonych w czasie spotkań z mieszkańcami i wychodząc naprzeciw licznym postulatom, zostały utworzone nowe obwody głosowania w Ciechanowcu i Skórcu oraz zmieniono granice obwodów ze względu na nowy podział gminy na okręgi wyborcze. 
 
Numer obwodu głosowania Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

I

Ciechanowiec
ulice: Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Kuczyńska, Lipowa, Sosnowa, Czyżewska, Mogilna, Pałacowa, Polna, Ralkowa, Świerkowa, Uszyńska
wsie: Kozarze, Nowodwory

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu
ul. Sosnowa 2
18-230 Ciechanowiec

II

Ciechanowiec
ulice: Kozarska, Łomżyńska, Młyńska, Pl. Jana Pawła II, Wspólna, Armii Krajowej, Drohicka, Kościuszki, Mostowa, Orzeszkowej, Pl. Odrodzenia, Polska, Przechodnia, Żwirki i Wigury

Budynek byłej Synagogi
ul Mostowa 6
18-230 Ciechanowiec

III

Ciechanowiec
ulice: Glinki, Kazimierza Uszyńskiego, Kościelna, Staropolska, Szkolna, Wiatraczna

Świetlica Organizacji Społecznych budynek Przedszkola w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 29A
18-230 Ciechanowiec

IV

Ciechanowiec
ulice: Długa, Dworska, Ogrodowa, Sienkiewicza, Szeroka, Wąska, Wińska, 11 Listopada, Parkowa, Pl. Ks. Kluka, Świętojańska, Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu
ul. 11 Listopada 5
18-230 Ciechanowiec

V

Ciechanowiec
ulice: Doktora Olszewskiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Pińczowska, Pl. 3-go Maja, Spółdzielcza, Wierzbowa
wsie: Zadobrze, Bujenka, Antonin

Sala Gimnastyczna przy budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (były COKiS)
ul. 11 Listopada 5
18-230 Ciechanowiec

VI

wsie: Ciechanowczyk, Dąbczyn, Gaj, Kosiorki, Kostuszyn-Kolonia, Przybyszyn

Świetlica Wiejska w Kosiorkach
Kosiorki 25
18-230 Ciechanowiec

VII

wsie: Tworkowice, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare

Świetlica Wiejska w Wojtkowicach Starych Wojtkowice Stare 12A
18-230 Ciechanowiec

VIII

wsie: Kobusy, Łempice, Radziszewo-Sieńczuch

Szkoła Podstawowa w Łempicach 13A
18-230 Ciechanowiec

IX

wsie: Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby

Szkoła Podstawowa w Kocach-Schabach
Koce-Schaby 24
18-230 Ciechanowiec

X

wsie: Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna Stara, Winna-Wilki, Winna-Wypychy

Świetlica Wiejska w Winnej-Poświętnej Winna-Poświętna 6
18-230 Ciechanowiec

XI

wsie: Kułaki, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sobiechowo, Radziszewo Stare, Trzaski

Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym Radziszewo Stare 9
18-230 Ciechanowiec

XII

wsie: Czaje-Bagno, Czaje-Wólka

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Czajach-Wólce
Czaje-Wólka 33
18-230 Ciechanowiec

XIII

wieś: Pobikry

Świetlica Wiejska w Pobikrach
Pobikry 50
18-230 Ciechanowiec

XIV

wsie: Malec, Skórzec

Świetlica Wiejska w Skórcu
Skórzec 61
18-230 Ciechanowiec          
 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card