Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa Drukuj
25.07.2013.

 

Logo "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego
– cz. II, Administracja samorządowa"

Projekt  jest realizowany na obszarze województwa podlaskiego. W przedsięwzięciu uczestniczy 130 podmiotów: Województwo Podlaskie jako Lider oraz 129 Jednostek Samorządu Terytorialnego (powiatów i gmin) wraz z jednostkami podległymi.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego poprzez rozbudowę cyfrowego urzędu Wrót Podlasia i połączeniu jednostek samorządowych w ramach wspólnej platformy elektronicznej.  Projekt jest kontynuacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” powiązanego z projektem administracji rządowej, o nazwie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności  woj. podlaskiego, cz. II – administracja rządowa”, realizowanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki .

W ramach Projektu zakłada się:
 • modernizację portalu informacyjnego Wrota Podlasia,
 • uruchomienie e-usług publicznych na portalach e-Edukacja, e-Biznes,
 • uruchomienie Platformy Podlaskiej Informacji Przestrzennej „GIS Podlasia”,
 • rozbudowę istniejącego rozwiązania hostingowego,
 • rozbudowę istniejącego systemu poczty w domenie Wrota Podlasia,
 • przebudowę Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa,
 • wdrożenie, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD),
 • poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych,
 • modernizację i dostosowanie serwerowni do aktualnych wymogów bezpieczeństwa.

  Realizacja projektu pozwoli na optymalizowanie nakładów budżetowych ponoszonych na informatyzację administracji publicznej w województwie podlaskim, oraz umożliwi dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego, stworzenie nowoczesnego, przyjaznego i zorientowanego na obywatela rozwiązania teleinformatycznego.

  Całkowita wartość Projektu to  70.115.672,73 zł z czego 85% to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) a 15% to wkład własny lidera i partnerów.

 •  
  « poprzedni artykuł   następny artykuł »

  Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd

  System Informacji Przestrzennej

  Informacja Turystyczna

  Mapa interaktywna
  COKiS
  Galeria

  Wydarzenia kulturalne

  Pytania do Burmistrza
  eKartka 
  wszystkie »»     

  Pogoda Euro Horoskop
  ciechanowiec.plciechanowiec.pl