Zgłaszanie propozycji w zakresie priorytetowych zadań publicznych w 2014 r. Drukuj

 

 

 Ciechanowiec, 30 lipca 2013 r.

Herb Ciechanowca 

 Zgłaszanie propozycji w zakresie
priorytetowych zadań publicznych w 2014 r.


Burmistrz Ciechanowca

rozpoczynając prace nad opracowaniem „Programu Współpracy w 2014 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec
do zgłaszania propozycji dotyczących priorytetowych zadań publicznych w 2014 roku.


Konsultacje mają na celu lepsze poznanie potrzeb mieszkańców i dostosowanie do nich priorytetowych zadań publicznych. Ponieważ to organizacje znajdują się najbliżej społeczności lokalnej pragniemy zachęcić ich członków do zapoznania się z propozycjami zadań publicznych w 2014 roku i wyrażenia cennej dla nas opinii.

Po rozpatrzeniu państwa uwag i wniosków, zostanie opublikowany projekt „Programu Współpracy w 2014 roku”, wtedy ponownie zaprosimy państwa do konsultacji całego dokumentu. Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce NGO Miejskiego Portalu Internetowego www.ciechanowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza Ciechanowca zamieszczone zostaną na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. Zostaną także zamieszczone w uzasadnieniu do konsultowanego projektu „Programu Współpracy w 2014 roku”.

Propozycje w zakresie zadań priorytetowych prosimy zgłaszać w terminie od 31 lipca 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r.:
- na „Formularzu zgłoszenia opinii” przesłanym na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec lub na adres e-mail:  otomaszewska@ciechanowiec.pl 
- w oparciu o projektowane priorytetowe zadania publiczne do „Programu Współpracy w 2014” - wykaz zadań znajduje się w załączeniu do ogłoszenia oraz na stronie www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

„Program Współpracy w 2014 roku” zostanie uchwalony najpóźniej do 30 listopada 2013 roku.

                                                                        

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko
/-/

Załączniki:  
1. Formularz zgłaszania opinii
2. Projektowane priorytetowe zadania publiczne do „Programu Współpracy w 2014 roku”

 

 
następny artykuł »
facebook      instagram      youtube

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 
Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

 
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl