Zgłaszanie propozycji w zakresie priorytetowych zadań publicznych w 2014 r. Drukuj

 

 

 Ciechanowiec, 30 lipca 2013 r.

Herb Ciechanowca 

 Zgłaszanie propozycji w zakresie
priorytetowych zadań publicznych w 2014 r.


Burmistrz Ciechanowca

rozpoczynając prace nad opracowaniem „Programu Współpracy w 2014 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec
do zgłaszania propozycji dotyczących priorytetowych zadań publicznych w 2014 roku.


Konsultacje mają na celu lepsze poznanie potrzeb mieszkańców i dostosowanie do nich priorytetowych zadań publicznych. Ponieważ to organizacje znajdują się najbliżej społeczności lokalnej pragniemy zachęcić ich członków do zapoznania się z propozycjami zadań publicznych w 2014 roku i wyrażenia cennej dla nas opinii.

Po rozpatrzeniu państwa uwag i wniosków, zostanie opublikowany projekt „Programu Współpracy w 2014 roku”, wtedy ponownie zaprosimy państwa do konsultacji całego dokumentu. Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce NGO Miejskiego Portalu Internetowego www.ciechanowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza Ciechanowca zamieszczone zostaną na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. Zostaną także zamieszczone w uzasadnieniu do konsultowanego projektu „Programu Współpracy w 2014 roku”.

Propozycje w zakresie zadań priorytetowych prosimy zgłaszać w terminie od 31 lipca 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r.:
- na „Formularzu zgłoszenia opinii” przesłanym na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec lub na adres e-mail:  otomaszewska@ciechanowiec.pl 
- w oparciu o projektowane priorytetowe zadania publiczne do „Programu Współpracy w 2014” - wykaz zadań znajduje się w załączeniu do ogłoszenia oraz na stronie www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

„Program Współpracy w 2014 roku” zostanie uchwalony najpóźniej do 30 listopada 2013 roku.

                                                                        

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko
/-/

Załączniki:  
1. Formularz zgłaszania opinii
2. Projektowane priorytetowe zadania publiczne do „Programu Współpracy w 2014 roku”

 

 
następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl