Przebudowa i remont ulic: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska w Ciechanowcu Drukuj
31.07.2013.


Logo NPPDL


Przebudowa i remont ulic: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska w Ciechanowcu

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” i środków Powiatu Wysokomazowieckiego.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy 3 dróg gminnych: Nr 108901B – ul. Glinki, Nr 108934B – ul. Wiatracznej, Nr 108919B – ul. Pińczowskiej (odc. I w km rob. 0+000 – 0+125 i odc. III w km rob. 0+000 – 0+088), położonych na terenie miasta Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Przebudowę drogi gminnej Nr 108901B – ul. Glinki w Ciechanowcu w km rob. 0+000 – 0+085 o długości 85,0 m.

Zakres robót obejmuje: rozbiórkę: nawierzchni betonowych i bitumicznych na wjazdach, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej, wykonanie najazdu i zjazdu wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych – nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej, oznakowanie pionowe i poziome.

2. Przebudowę drogi gminnej Nr 108934B – ul. Wiatraczna w Ciechanowcu w km rob. 0+000 – 0+091 o długości 91,0m.

Zakres robót obejmuje: rozbiórkę: nawierzchni betonowych i bitumicznych na wjazdach, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej, wykonanie najazdu i zjazdu wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych – nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej, oznakowanie pionowe i poziome.

3. Remont drogi gminnej Nr 108919B – ul. Pińczowska w Ciechanowcu odc. I w km rob. 0+000 – 0+125 i odc. III w km rob. 0+000 – 0+088 o łącznej długości 213,0 m.

Zakres robót obejmuje: rozbiórkę: nawierzchni betonowych na wjazdach, nawierzchni bitumicznych i krawężników, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni jezdni (odc. III) z betonu asfaltowego,wykonanie chodników z kostki betonowej (odc. I i III) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie zjazdów (odc. I i III) i placu manewrowego (odc. III) z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej, oznakowanie pionowe i poziome.

Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2013 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl