buy medication online
 
Usunięto ponad 112 ton wyrobów zawierających azbest Drukuj
04.09.2013.
Logo NFOS 
Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”, dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

Na realizację przedsięwzięcia Gmina otrzymała dotację w kwocie do 43 610,88 zł. Pozyskane środki przeznaczone były na wykonanie prac takich jak: demontaż, załadunek, zważenie, oznakowanie, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

Prace prowadzone były w 37 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 1 obiekcie gminnym. Łącznie zutylizowano 112,22 ton wyrobów zawierających azbest - 11,70 ton zdemontowano, odebrano i zutylizowano, 100,52 ton odebrano i zutylizowano.  

Do do 31 października 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu trwa nabór wniosków na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec w 2014 r.

Środki finansowe na realizację tego zadania Gmina Ciechanowiec planuje pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowania z ww. źródeł stanowić będzie pulę środków, jakie Gmina Ciechanowiec zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania w 2014 roku.

W sytuacji, gdy Gmina Ciechanowiec nie otrzyma dofinansowania z ww. źródeł, realizacja zadania zostanie przełożona na kolejny rok.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card