buy medication online
 
Zmarł Jan Paweł Grabowski - radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
25.02.2014.

Zmarł Jan Paweł Grabowski - radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
17 lutego 2014 r. po ciężkiej chorobie zmarł Jan Paweł Grabowski, radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu, związany od prawie 40 lat z Ciechanowcem.

Jan Paweł Grabowski urodził się 15 stycznia 1950 r. w Krokowie w woj. warmińsko-mazurskim. Już pierwsza praca jaką podjął mając 20 lat, stanowisko inspektora ds. kontroli technicznej i bhp w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jezioranach, określiła jego dalszą karierę zawodową - technika budownictwa zaangażowanego w propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z Ciechanowcem związał się w listopadzie 1975 roku podejmując pracę na stanowisku inspektora ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy, potem piastując stanowisko kierownika ciechanowieckiego zakładu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, kierownika zakładu remontowo-budowlanego w Zbiorczej Szkole Gminnej w Ciechanowcu, a w WZGS "Samopomoc Chłopska" dyrektora Oddziału Budowlano-Montażowego (OBM) w Ciechanowcu. Ostatnim miejscem pracy było Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych "FARE" w Ciechanowcu, gdzie był inspektorem ds. technicznych i bhp..

Rozpoczynając pracę w Ciechanowcu podjął naukę w Technikum Budowlanym w Białymstoku, które ukończył w 1979 r. Doskonalenie umiejętności kontynuował zdobywając uprawnienia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (1998), i kończąc w 2009 r. Szkołę policealną dla dorosłych w Zambrowie w specjalności technik bhp. Kończąc kursy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Łomży, kursy metodyki instruktażu bhp na stanowiskach pracy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łomży czy szkolenia dla służb bhp w szkole Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, zetknął się z formą edukacji, którą postanowił upowszechnić w Ciechanowcu.

W 1992 r. zorganizował Ośrodek Kształcenia i Zasadniczą Szkołę Zawodową działające pod egidą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży, w którym aż do 2001 r. był wykładowcą i instruktorem bhp. Jako kierownik biura i prezes ciechanowieckiego Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży był organizatorem, wykładowcą i pracownikiem ds. bhp Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ciechanowcu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach.

Jan Paweł Grabowski w latach 2006-2010 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu. Mieszkańcy Ciechanowca docenili jego zainteresowanie sprawami miasta wybierając go dwukrotnie do Rady Miejskiej w Ciechanowcu, gdzie najpierw pracował jako członek Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu, by w następnej kadencji zostać przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card