Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
XXXVI sesja Rady Miejskiej Drukuj
25.02.2014.

Obrady pierwszej w 2014 roku sesji Rady Miejskiej zaczęły się od uroczystości uczczenia minutą ciszy zmarłego kilka dni temu radnego Jana Pawła Grabowskiego, który pełnił tę funkcję od 2006 roku.

W dalszej części posiedzenia Rada Miejska zdecydowała o zatwierdzeniu planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok i o przyjęciu Programu Osłonowego w Gminie Ciechanowiec dla potrzeb realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, wraz z określeniem zasad zwrotu wydatków i podwyższeniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych tym programem. Podjęto uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok i zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ciechanowiec i Gminą Perlejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Wojtkowice-Glinna kol., gm. Ciechanowiec.

Radni przyjęli także sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady w ubiegłym roku oraz informacje z realizacji uchwał i wniosków Rady Miejskiej i wniosków Komisji Rady.

W czasie obrad przedstawiciel firmy J.K.P. Strawberry przedstawił ofertę pracy sezonowej przy zbiorze truskawek i innych pracach na plantacjach w miejscowości Rzeczki gm. Ciechanów, w okresie od 1 czerwca do 15 lipca br.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXIV sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad sprawozdania za 2017 rok... »»
 
Zaproszenie na Charytatywny Bal Karnawałowy
Zaproszenie na Charytatywny Bal AndrzejkowyParafia pw. NMP z Fatimy i Stowarzyszenie Razem zapraszają 27 stycznia 2018 roku na coroczny Charytatywny Bal Karnawałowy. Początek balu o godz. 19.00... »»
 
Ostatnie dni na zgłoszenie do Podlaskiej Marki
logo Województwa Podlaskiego
Rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Do 22 stycznia 2018 r. kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 23-26.01.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Wyniki I zawodów z Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOrganizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych o Puchar Burmistrza Ciechanowca będzie...  »»
 
Szkolenie i konsultacje dotyczące przygotowania oferty
logo NGO
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert zapraszamy na szkolenie i konsultacje na temat prawidłowego opracowania oferty o realizację zadania publicznego w 2018 roku... »»
 
Otwarte konkursy ofert
logo NGO
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności... »»
 
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie. Potrzebna pomoc finansowaBogusia mieszka w Ciechanowcu. Choruje na rzadkie schorzenie. Teraz ma szansę na operację i na normalne życie. Można pomóc Bogusi wysyłając sms, wpłacając dowolną kwotę przez Siepomaga.pl... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl