XXXVI sesja Rady Miejskiej Drukuj
25.02.2014.

Obrady pierwszej w 2014 roku sesji Rady Miejskiej zaczęły się od uroczystości uczczenia minutą ciszy zmarłego kilka dni temu radnego Jana Pawła Grabowskiego, który pełnił tę funkcję od 2006 roku.

W dalszej części posiedzenia Rada Miejska zdecydowała o zatwierdzeniu planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok i o przyjęciu Programu Osłonowego w Gminie Ciechanowiec dla potrzeb realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, wraz z określeniem zasad zwrotu wydatków i podwyższeniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych tym programem. Podjęto uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok i zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ciechanowiec i Gminą Perlejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Wojtkowice-Glinna kol., gm. Ciechanowiec.

Radni przyjęli także sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady w ubiegłym roku oraz informacje z realizacji uchwał i wniosków Rady Miejskiej i wniosków Komisji Rady.

W czasie obrad przedstawiciel firmy J.K.P. Strawberry przedstawił ofertę pracy sezonowej przy zbiorze truskawek i innych pracach na plantacjach w miejscowości Rzeczki gm. Ciechanów, w okresie od 1 czerwca do 15 lipca br.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl