Dożywianie dzieci w Gminie Ciechanowiec Drukuj
10.03.2014.

Polityka społeczna ma na celu przede wszystkim dobro rodziny. Jej przesłanki tkwią w założeniach światopoglądowych, uznających rodzinę za najważniejszą komórkę w społeczeństwie, która odgrywa podstawową rolę w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Przyjmując, że w przyszłości przyniesie pożądany efekt, powinna być realizowana zgodnie z ładem społecznym opartym na poszanowaniu praw człowieka, akceptacji wartości rodziny i dbałości państwa o dobro wspólne. Jednym z wdrożonych programów wspierania rodziny w naszym kraju jest wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r.

Realizatorami Programu jest m.in. Gmina Ciechanowiec przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc w formie gorącego posiłku udzielana była dzieciom uczęszczającym do Przedszkola w Ciechanowcu, uczniom Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz ZSOiZ w Ciechanowcu, uczniom pochodzącym z naszej gminy a uczęszczającym do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grodzisku, uczniom Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce, uczniom zamieszkującym w bursach szkolnych w Białymstoku oraz wychowankom przebywającym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu, Instytucie Głuchoniemych w Warszawie oraz Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Pomoc w formie II śniadania (bułeczka, jogurt), udzielana była uczniom Szkół Podstawowych w Łempicach i Radziszewie Starym.

Jak wynika z powyższego w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oprócz dożywiania dzieci uczęszczających do szkół w formie gorącego posiłku czy II śniadania, przyznano również pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Ogólnie w 2013 r. programem objęto 220 osób w tym 181 uczniów.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl