Program
Dożywianie dzieci w Gminie Ciechanowiec Drukuj
10.03.2014.

Polityka społeczna ma na celu przede wszystkim dobro rodziny. Jej przesłanki tkwią w założeniach światopoglądowych, uznających rodzinę za najważniejszą komórkę w społeczeństwie, która odgrywa podstawową rolę w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Przyjmując, że w przyszłości przyniesie pożądany efekt, powinna być realizowana zgodnie z ładem społecznym opartym na poszanowaniu praw człowieka, akceptacji wartości rodziny i dbałości państwa o dobro wspólne. Jednym z wdrożonych programów wspierania rodziny w naszym kraju jest wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r.

Realizatorami Programu jest m.in. Gmina Ciechanowiec przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc w formie gorącego posiłku udzielana była dzieciom uczęszczającym do Przedszkola w Ciechanowcu, uczniom Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz ZSOiZ w Ciechanowcu, uczniom pochodzącym z naszej gminy a uczęszczającym do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grodzisku, uczniom Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce, uczniom zamieszkującym w bursach szkolnych w Białymstoku oraz wychowankom przebywającym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu, Instytucie Głuchoniemych w Warszawie oraz Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Pomoc w formie II śniadania (bułeczka, jogurt), udzielana była uczniom Szkół Podstawowych w Łempicach i Radziszewie Starym.

Jak wynika z powyższego w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oprócz dożywiania dzieci uczęszczających do szkół w formie gorącego posiłku czy II śniadania, przyznano również pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Ogólnie w 2013 r. programem objęto 220 osób w tym 181 uczniów.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXVIII sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXVIII sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia dotacji... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Zaproszenie na "Wianki na Nurcu"
Woda i ogień podczas tegorocznych Wianków na Nurcu Zapraszamy na "Wianki na Nurcu" - jedną z najstarszych imprez organizowanych w Ciechanowcu, która odbędzie się w sobotę 23 czerwca. W programie wiele atrakcji, w tym m.in. obóz historyczny... »»
 
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
PODR w Szepietowie zaprasza 23-24 czerwca 2016 r. na Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym... »»
 
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
Zdjęcie z www.pixabay.com. Autor: kalhhOrganizator wycieczek i innych form zajęć z dziećmi, zatrudniający wychowawców, bądź opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad małoletnimi, zobowiązany jest do... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 26-27.06.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Zaproszenie na wystawę "Ignacy Pieńkowski. Malarz z Podlasia"
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu zaprasza na  wystawę czasową "Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia". Wystawa czynna w siedzibie... »»
 
Nowe kwoty przychodów w KRUS
Logo KRUSKRUS informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty miesięcznego przychodu... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl