Sięgnij po dotacje na małe projekty Drukuj
04.04.2014.

Logo LGD Krainy Bobra


Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na małe projekty.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków oraz:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR;
- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
- Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” www.krainabobra.eu
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
   www.prow.wrotapodlasia.pl

Limit środków dostępnych w konkursie: 100 859,08 zł.

Termin składania wniosków: od 7 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz trzy oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku) oraz wersję elektroniczną na CD/DVD (na ww. nośniku powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie aktywnego pdf).

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane.


Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A pokój nr 3,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.


Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: krainabobra@wp.pl lub telefonicznie: 86 275 74 52.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl