Tablice informacyjno-turystyczne Drukuj
22.04.2014.


Tablice informacyjno-turystyczne


Projekt: „Tablice informacyjno-turystyczne – plan miasta i mapa gminy Ciechanowiec”
Oś priorytetowa 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Projekt pn.: „Tablice informacyjno-turystyczne – plan miasta i mapa gminy Ciechanowiec” przewiduje wykonanie i montaż w centrum miasta dwóch tablic informacyjno-turystycznych w celu poprawienia dostępu do informacji turystycznej w Ciechanowcu. Projekt w części inwestycyjnej będzie się składał z następujących elementów:

- przygotowanie projektów graficznych,
- wykonanie plansz na podstawie zatwierdzonego przez zamawiającego projektu,
- dostawę gotowych plansz do siedziby zamawiającego,
- montaż na ścianie budynku na wysokości ok. 6 metrów.

Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 19 434,00 PLN

Źródła finansowania:
- dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2014:  12 640,00 PLN
- wkład własny z budżetu gminy: 6 794,00 PLN

Okres realizacji: 04.03.2014 r. do 30.06.2014 r.

Celem głównym projektu jest promocja potencjału kulturalnego i turystycznego Gminy Ciechanowiec i obszaru LGD "Kraina Bobra" oraz poprawa dostępności do informacji turystycznej, poprzez montaż w centrum miasta tablic: z planem miasta i mapą gminy Ciechanowiec, na których będą zaznaczone atrakcyjne turystycznie miejsca, zabytki i instytucje kulturalne, infrastruktura noclegowo-gastronomiczna oraz znajdujące się na terenie gminy (i wykraczające poza nią, przebiegające też przez inne gminy z obszaru LGD: gminę Nowe Piekuty i gminę Klukowo),  oznakowane szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy. Tablice uzupełnią ofertę informacyjną skierowaną do turystów, i pozwolą im na uzyskanie podstawowych informacji w dowolnym momencie, niezależnie od godzin otwarcia znajdującego się w Ciechanowcu Punktu IT. 

Cele bezpośrednie:
- poprawa ilości i jakości infrastruktury turystycznej
- promocja posiadanych walorów obszaru LGD
- promocja i rozwój turystyki regionalnej

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:
- 2 tablice o wymiarach 450 cm x 450 cm, na stelażu i ramie z profili aluminiowych, wykonane techniką wydruku sylwetowego zabezpieczonego folią przeciw UV, zawieszone na zewnętrznej ścianie budynku w centrum miasta,

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:
- udostępnienie graficznych informacji turystycznych co najmniej 5 tys. turystów odwiedzających corocznie Ciechanowiec.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl