Program
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
13.05.2014.

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu poświęcona była głównie rozpatrzeniu sprawozdań z różnorodnych działań podejmowanych w 2013 roku w celu realizacji ustawowych zadań gminy.

W czasie obrad radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014" oraz przyjęli "Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku", "Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Ciechanowiec", "Realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" i "Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

Rada Miejska w Ciechanowcu podjęła też uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Pawła Grabowskiego. Zgodnie z zapisami Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, do końca kadencji Rada Miejska w Ciechanowcu będzie obradowała w zmniejszonym składzie.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl