Program
Elementy odblaskowe obowiązkowe dla pieszych Drukuj
28.08.2014.


Współczesna cywilizacja stawia ludzi wobec nowych i trudnych zadań wynikających z rozwoju nauki, techniki i technologii, a także destrukcyjnej działalności człowieka. Jednym z takich zadań jest zminimalizowanie ofiar na drogach oraz poprawa jakości życia poprzez skuteczną edukację w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Realizując cel strategiczny w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego naszego regionu - podlaska Policja od wielu lat jest prekursorem i inicjatorem działań w przedmiotowym obszarze. W głównej mierze są one ukierunkowane na ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, a także zwiększenie świadomości zarówno kierujących pojazdami, jak również niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym również pieszych. Podejście systemowe pozwala na optymalny dobór przedsięwzięć, a także objęcie szeroko zakrojonymi działaniami profilaktycznymi możliwie największej grupy odbiorców.

Analiza przedmiotowej problematyki wskazuje, iż w ubiegłym roku na podlaskich drogach doszło do 734 wypadków w których 133 osoby zginęły, zaś 871 zostało rannych, z czego piesi uczestniczyli w 187 wypadkach drogowych, w wyniku których 40 osób zginęło, a 156 zostało rannych.

Biorąc powyższe pod uwagę, niezbędna staje się społeczna edukacja zarówno dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych, a także wyrobienie nawyków tolerancji w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Uwzględniając powyższe informuję, że zgodnie z art. 11 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2013 poz. 991) - od dnia 31 sierpnia 2014 roku wszyscy bez względu na wiek poruszając się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu obowiązani będą do posiadania elementów odblaskowych tak, aby byli widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego. 

                                                                   

Podlaski Komendant Wojewódzki Policji
nadinsp. Sławomir Mierzwa

          Elementy odblaskowe obowiązkowe dla pieszych

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

 
facebook      instagram      youtube

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl