Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Przekazanie dokumentów konspiracyjnej organizacji "Polska Niepodległa" Drukuj
25.07.2014.


W siedzibie IPN w Białymstoku doszło do przekazania przez przedstawicieli Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów „Grupa Wschód” zbioru dokumentów organizacji konspiracyjnej „Polska Niepodległa”, działającej w czasie okupacji niemieckiej m.in. na terenie dawnego województwa białostockiego.

Przekazanie dokumentów konspiracyjnej organizacji "Polska Niepodległa"


Dokumentów jest tylko kilkanaście, ale – biorąc pod uwagę fakt, że są to jedyne archiwalia dotyczące tej organizacji w białostockich archiwach – są one bardzo cenne. Zostały przekazane w końcu czerwca br. Stowarzyszeniu przez anonimowego darczyńcę z Białegostoku, właściciela drewnianego budynku mieszkalnego przeznaczonego do rozbiórki.

Przekazany materiał stanowią rozkazy organizacyjne (2) i nominacyjne (3) komendanta Okręgu VII (Białostockiego) organizacji Polska Niepodległa – Antoniego Burzyńskiego „Okszę” oraz drukowane w Warszawie wydawnictwo podziemne „Jutro. Tygodnik Organizacji Polska Niepodległa”. Wszystkie dokumenty, a także gazetka pochodzą z lipca 1943 r.

Polska Niepodległa była organizacją konspiracyjną działającą w całej okupowanej Polsce. Została powołana do życia z inicjatywy Jerzego Sulińskiego „Zawiszy”, jej pierwszego komendanta, 1 listopada 1939 r. w Warszawie. Polska Niepodległa deklarowała się jako „organizacja bojowa, apolityczna, grupująca w swych szeregach tych wszystkich Polaków, którzy pragną poświęcić swe życie dla odzyskania Niepodległej Ojczyzny”. W jej ramach prowadzono działalność szkoleniową, sabotażowo-dywersyjną oraz propagandową. Największym osiągnięciem organizacji na tym ostatnim polu był druk własnych gazetek konspiracyjnych – tygodnika „Jutro” oraz miesięcznika „Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający”.

Na terenie kraju utworzono osiem okręgów organizacji. Okręg VII (Białostocki) nosił kryptonim „Stoczek” i powstał 19 maja 1942 r. Pierwszym jego komendantem został kapral. Antoni Burzyński „Oksza” – kolejarz (pracował na dworcu w Białymstoku). Początkowo właśnie spośród kolejarzy organizacja pozyskała wielu żołnierzy. W jej szeregach na Białostocczyźnie brakowało kadry dowódczej – oficerów i podoficerów. Problemu tego, mimo znacznego rozwoju struktur (szczególnie w powiatach łomżyńskim i wysokomazowieckim), nie udało się rozwiązać aż do scalenia oddziałów zbrojnych Okręgu VII Polski Niepodległej z Okręgiem Białostockim AK w maju 1944 r.

Rozkazodawstwo i działalność Komendy Okręgu VII (Białostockiego) Polski Niepodległej pozostają dotychczas w zasadzie nieznane. Przekazane dokumenty, choć nieliczne, są więc wyjątkowo cenne dla badań nad polskim podziemiem na Białostocczyźnie w okresie II wojny światowej.

                                                                   

Instytut Pamięci Narodowej
w BiałymstokuPrzekazanie dokumentów konspiracyjnej organizacji "Polska Niepodległa"

Przekazanie dokumentów konspiracyjnej organizacji "Polska Niepodległa"

Przekazanie dokumentów konspiracyjnej organizacji "Polska Niepodległa"

fot. IPN w Białystoku 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXIV sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad sprawozdania za 2017 rok... »»
 
Zaproszenie na Charytatywny Bal Karnawałowy
Zaproszenie na Charytatywny Bal AndrzejkowyParafia pw. NMP z Fatimy i Stowarzyszenie Razem zapraszają 27 stycznia 2018 roku na coroczny Charytatywny Bal Karnawałowy. Początek balu o godz. 19.00... »»
 
Ostatnie dni na zgłoszenie do Podlaskiej Marki
logo Województwa Podlaskiego
Rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Do 22 stycznia 2018 r. kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 23-26.01.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Wyniki I zawodów z Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOrganizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych o Puchar Burmistrza Ciechanowca będzie...  »»
 
Szkolenie i konsultacje dotyczące przygotowania oferty
logo NGO
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert zapraszamy na szkolenie i konsultacje na temat prawidłowego opracowania oferty o realizację zadania publicznego w 2018 roku... »»
 
Otwarte konkursy ofert
logo NGO
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności... »»
 
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie. Potrzebna pomoc finansowaBogusia mieszka w Ciechanowcu. Choruje na rzadkie schorzenie. Teraz ma szansę na operację i na normalne życie. Można pomóc Bogusi wysyłając sms, wpłacając dowolną kwotę przez Siepomaga.pl... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl