buy medication online
 
Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ciechanowcu Drukuj
29.08.2014.

 

Gmina Ciechanowiec rozpoczyna realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ciechanowcu”.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec uzyskała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje wykonanie w pasie drogowym ulicy Drohickiej w Ciechanowcu kanalizacji sanitarnej (o łącznej długości 635,2 mb) i 14 przyłączy sanitarnych do granic posesji (118 mb), budowę kanalizacji deszczowej (502,9 mb) i 32 wpustów ulicznych (124 mb) wraz ze studzienkami ściekowymi oraz odbudowę nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 617 mb, na którym prowadzone będą roboty kanalizacyjne.

Wartość zaplanowanych robót to 1 688 251,83 zł, z czego 1 372 562,47 zł to tzw. koszty kwalifikowane. Uzyskane dofinansowanie to1 029 421,00 zł, a wkład własny 658 830,83 zł + ok. 21 000,00 zł za nadzór inwestorski.

Realizacja projektu zaplanowana jest do końca pierwszej połowy 2015 roku.

 


fot. www.wrotapodlasia.pl 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card