Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ciechanowcu Drukuj
29.08.2014.

 

Gmina Ciechanowiec rozpoczyna realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ciechanowcu”.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec uzyskała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje wykonanie w pasie drogowym ulicy Drohickiej w Ciechanowcu kanalizacji sanitarnej (o łącznej długości 635,2 mb) i 14 przyłączy sanitarnych do granic posesji (118 mb), budowę kanalizacji deszczowej (502,9 mb) i 32 wpustów ulicznych (124 mb) wraz ze studzienkami ściekowymi oraz odbudowę nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 617 mb, na którym prowadzone będą roboty kanalizacyjne.

Wartość zaplanowanych robót to 1 688 251,83 zł, z czego 1 372 562,47 zł to tzw. koszty kwalifikowane. Uzyskane dofinansowanie to1 029 421,00 zł, a wkład własny 658 830,83 zł + ok. 21 000,00 zł za nadzór inwestorski.

Realizacja projektu zaplanowana jest do końca pierwszej połowy 2015 roku.

 


fot. www.wrotapodlasia.pl 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl