Nowy rok szkolny - Rokiem Szkoły Zawodowców Drukuj
04.09.2014.


Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców, rozwój szkolnictwa zawodowego ma być priorytetem w działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej. W nowym roku szkolnym wprowadzono też wiele zmian dotyczących uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nowy rok szkolny - Rokiem Szkoły Zawodowców

fot. ZSOiZ w Ciechanowcu


Pierwszego września po raz pierwszy do I klas szkół podstawowych wraz z siedmiolatkami poszła obowiązkowo grupa dzieci sześcioletnich. Dzieci otrzymają bezpłatnie rządowy "Nasz elementarz" - podręcznik przygotowany na zlecenie resortu edukacji, który ma być własnością szkoły i służyć co najmniej trzem rocznikom. Dodatkowo każdy uczeń pierwszej klasy otrzyma dotację na zakup podręcznika do języka obcego oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych. Od tego roku klasy I (a w latach następnych także klasy II i III) szkół podstawowych nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów.

Starszych uczniów szkół podstawowych także czekają zmiany. Wiosną 2015 po raz pierwszy w nowej formule przeprowadzony zostanie sprawdzian dla szóstoklasistów, który będzie składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, druga będzie testem z języka obcego.

W szkołach ponadgimnazjalnych wiosną 2015 r. abiturienci będą musieli zdać obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki, w zmienionej formule - większy nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności złożonych, operowanie wiedzą, myślenie naukowe, samodzielność i twórcze działanie. Nowością będzie dodatkowy, co najmniej jeden obowiązkowy pisemny egzamin z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru. Maturzyści będą też musieli przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym na egzaminie z języka polskiego zdający będzie losował zadanie dotyczące fragmentu tekstu literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W nowym roku szkolnym 2014/2015 wchodzą też w życie ułatwienia w dostępie do lekcji etyki - aby szkoła miała obowiązek zorganizowania lekcji etyki, nadal jest koniecznych siedmiu uczniów, jednak po to by gmina musiała zorganizować grupę międzyszkolną wystarczy jeden chętny.

O edukację mieszkańców Gminy Ciechanowiec dbają pozostające pod opieką samorządu gminnego Przedszkole w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa w Łempicach, Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, prowadzona przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Szkoła Podstawowa w Kocach-Schabach, a także nadzorowany przez samorząd powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, na który składają się Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (gimnazjum i liceum - dla których organem nadzorującym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na Podbudowie Gimnazjum i Policealne Szkoły dla Dorosłych.

We wszystkich tych placówkach uczyć się będzie 99 przedszkolaków, 499 uczniów szkół podstawowych - w tym 39 sześciolatków, 170 gimnazjalistów, 85 uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, 262 uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 102 uczniów Technikum, 58 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 184 uczniów szkół dla dorosłych.

Według kalendarza roku szkolnego 2014/2015, wolne dni uczniów z województwa podlaskiego to: zimowa przerwa świąteczna (22-31grudnia 2014 r.), ferie zimowe (26 stycznia-8 lutego 2015 r.) i wiosenna przerwa świąteczna (2-7 kwietnia 2015 r.). Rok szkolny zakończy się 26 czerwca 2015 r.

 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl