Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
03.11.2014.


Przedostatnia w tej kadencji, czterdziesta piąta sesja Rady Miejskiej, poświęcona była podjęciu ostatnich koniecznych uchwał,  przyjęciu sprawozdań i pierwszych podsumowań pracy radnych w czasie mijającej kadencji.

Radni podjęli uchwały o zmianach w statutach samorządów mieszkańców osiedli i sołectw Gminy Ciechanowiec, zmianach w budżecie gminy na 2014 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2014-2023, a także w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Renaty i Andrzeja Piotrowskich na działalność Dyrektora Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanowiec.

Został uchwalony „Wieloletni Program Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie”, a także programy, które będą obowiązywały w przyszłym roku: "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r." i  „Program Współpracy w 2015 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na tym posiedzeniu Radzie zostały przedłożone "Informacja o stanie zadań oświatowych gminy Ciechanowiec w roku szkolnym  2013/2014" i "Sprawozdanie z realizacji w latach 2011-2013 Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2015", Rada Miejska natomiast przedstawiła "Sprawozdania z pracy  Komisji Rady Miejskiej za okres od  1.01.2014 r. do 13.10.2014 r.", "Informacje z realizacji: uchwał Rady Miejskiej i wniosków Komisji Rady od  1.01.2014 r. do 13.10.2014 r." i "Informację z analizy oświadczeń majątkowych".

Ostatnie spotkanie ciechanowieckich radnych VI kadencji zaplanowane jest na 12 listopada 2014 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXIV sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad sprawozdania za 2017 rok... »»
 
Zaproszenie na Charytatywny Bal Karnawałowy
Zaproszenie na Charytatywny Bal AndrzejkowyParafia pw. NMP z Fatimy i Stowarzyszenie Razem zapraszają 27 stycznia 2018 roku na coroczny Charytatywny Bal Karnawałowy. Początek balu o godz. 19.00... »»
 
Ostatnie dni na zgłoszenie do Podlaskiej Marki
logo Województwa Podlaskiego
Rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Do 22 stycznia 2018 r. kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 23-26.01.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Wyniki I zawodów z Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOrganizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych o Puchar Burmistrza Ciechanowca będzie...  »»
 
Szkolenie i konsultacje dotyczące przygotowania oferty
logo NGO
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert zapraszamy na szkolenie i konsultacje na temat prawidłowego opracowania oferty o realizację zadania publicznego w 2018 roku... »»
 
Otwarte konkursy ofert
logo NGO
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności... »»
 
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie. Potrzebna pomoc finansowaBogusia mieszka w Ciechanowcu. Choruje na rzadkie schorzenie. Teraz ma szansę na operację i na normalne życie. Można pomóc Bogusi wysyłając sms, wpłacając dowolną kwotę przez Siepomaga.pl... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl