Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Drukuj
18.11.2014.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Sejmik Województwa Podlaskiego po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, uchwalił roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Roczny program współpracy zawiera zbiór zadań publicznych, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym oraz zasady i inne formy współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

Po raz pierwszy program zawiera dwa załączniki: harmonogram konkursów oraz procedury przyznawania i rozliczania dotacji na zadania publiczne w urzędzie marszałkowskim.

Warto przygotować się do konkursów ofert. Pierwsze nabory zostaną ogłoszone już w listopadzie 2014 r., m.in. na Wrotach Podlasia.

Na pytania odpowiada dr Eliza Szadkowska - Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 85 66 54 103, e-mail: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl