Praca Rady Miejskiej między sesjami Drukuj
19.12.2014.

Na I sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni postanowili zapoznać się z infrastrukturą gminy. W nowej Radzie Miejskiej w Ciechanowcu zasiadło trzech radnych z poprzedniej kadencji, pozostali po raz pierwszy będą uczestniczyć w jej pracach lub powrócili do niej po kilkuletniej przerwie.

Praca Rady Miejskiej między sesjami


Radni przez dwa dni wizytowali jednostki organizacyjne Gminy Ciechanowiec, zbierając informacje o ich pracy, finansach i zatrudnieniu. Pierwszego dnia odwiedzili wszystkie placówki szkolne - Szkołę Podstawową w Łempicach, Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym, Publiczną Szkołę Podstawową w Kocach-Schabach, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu i Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Ciechanowcu.

Drugi dzień radni rozpoczęli od wizyty w Przedszkolu i Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu. Następnie wizytowali Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, MOSiR, Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych "FARE", Publiczną Bibliotekę Miejską oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Radni na późniejszy termin przełożyli wizytację w świetlicach wiejskich i remizach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Między sesjami Rady Miejskiej odbyło się sześć posiedzeń komisji, jedno posiedzenie Komisji Budżetu w składzie poszerzonym o przewodniczących pozostałych komisji oraz posiedzenie wspólne wszystkich komisji.

W okresie tym zostały wypracowane wnioski: o przeznaczenie środków wynikających z porozumienia Gminy Ciechanowiec z Powiatem Wysokomazowieckim w sprawie budowy ul. Drohickiej oraz gminnej schetynówki na rok 2015,  na modernizację dróg powiatowych w Wojtkowicach; o przygotowanie projektu na utwardzenie części drogi przy świetlicy w Winnie-Poświętnej; o przeniesienie środków w kwocie 30 tys. zł przeznaczonych na zakup laptopów dla radnych na remont drogi przy budynku szkoły w Winnie-Chrołach; o zabezpieczenie środków na przygotowanie projektu na drogę w Pobikrach - łącznik od drogi  powiatowej do drogi gminnej; o zabezpieczenie środków na przygotowanie projektu drogi w Kocach-Piskułach oznaczonej numerem geodezyjnym 186; o zdjęcie z budżetu gminy kwoty 4% z płac Urzędu Gminy oraz jednostek podległych z wyłączeniem PRK FARE, i przeniesienie ich do rezerwy, o zmobilizowanie dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu; by poszukać dalszych oszczędności w budżecie gminy i innych jednostek organizacyjnych.

Komisje wypracowały także wnioski pozytywnie opiniujące projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.; wprowadzenie autopoprawki przez Burmistrza do projektu budżetu na 2015 r.; uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2015 po uwzględnieniu wypracowanych wniosków; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015-2030; pozostawienia stawek podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w  2014 r., obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec oraz w sprawie przyjęcia przez Gminę Ciechanowiec zadania Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2616B - ulica Drohicka w Ciechanowcu od km 0+730 do 1 + 758.


Praca Rady Miejskiej między sesjami

fot. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl