Program
Praca Rady Miejskiej między sesjami Drukuj
19.12.2014.

Na I sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni postanowili zapoznać się z infrastrukturą gminy. W nowej Radzie Miejskiej w Ciechanowcu zasiadło trzech radnych z poprzedniej kadencji, pozostali po raz pierwszy będą uczestniczyć w jej pracach lub powrócili do niej po kilkuletniej przerwie.

Praca Rady Miejskiej między sesjami


Radni przez dwa dni wizytowali jednostki organizacyjne Gminy Ciechanowiec, zbierając informacje o ich pracy, finansach i zatrudnieniu. Pierwszego dnia odwiedzili wszystkie placówki szkolne - Szkołę Podstawową w Łempicach, Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym, Publiczną Szkołę Podstawową w Kocach-Schabach, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu i Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Ciechanowcu.

Drugi dzień radni rozpoczęli od wizyty w Przedszkolu i Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu. Następnie wizytowali Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, MOSiR, Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych "FARE", Publiczną Bibliotekę Miejską oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Radni na późniejszy termin przełożyli wizytację w świetlicach wiejskich i remizach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Między sesjami Rady Miejskiej odbyło się sześć posiedzeń komisji, jedno posiedzenie Komisji Budżetu w składzie poszerzonym o przewodniczących pozostałych komisji oraz posiedzenie wspólne wszystkich komisji.

W okresie tym zostały wypracowane wnioski: o przeznaczenie środków wynikających z porozumienia Gminy Ciechanowiec z Powiatem Wysokomazowieckim w sprawie budowy ul. Drohickiej oraz gminnej schetynówki na rok 2015,  na modernizację dróg powiatowych w Wojtkowicach; o przygotowanie projektu na utwardzenie części drogi przy świetlicy w Winnie-Poświętnej; o przeniesienie środków w kwocie 30 tys. zł przeznaczonych na zakup laptopów dla radnych na remont drogi przy budynku szkoły w Winnie-Chrołach; o zabezpieczenie środków na przygotowanie projektu na drogę w Pobikrach - łącznik od drogi  powiatowej do drogi gminnej; o zabezpieczenie środków na przygotowanie projektu drogi w Kocach-Piskułach oznaczonej numerem geodezyjnym 186; o zdjęcie z budżetu gminy kwoty 4% z płac Urzędu Gminy oraz jednostek podległych z wyłączeniem PRK FARE, i przeniesienie ich do rezerwy, o zmobilizowanie dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu; by poszukać dalszych oszczędności w budżecie gminy i innych jednostek organizacyjnych.

Komisje wypracowały także wnioski pozytywnie opiniujące projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.; wprowadzenie autopoprawki przez Burmistrza do projektu budżetu na 2015 r.; uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2015 po uwzględnieniu wypracowanych wniosków; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015-2030; pozostawienia stawek podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w  2014 r., obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec oraz w sprawie przyjęcia przez Gminę Ciechanowiec zadania Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2616B - ulica Drohicka w Ciechanowcu od km 0+730 do 1 + 758.


Praca Rady Miejskiej między sesjami

fot. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Prośba o niekorzystanie z jednostek pływających o napędzie motorowym
Prośba o niekorzystanie z jednostek pływających o napędzie motorowymDyrektor COKiS i Koło Wędkarskie "Jazgarz" zwracają się z prośbą o niekorzystanie 27 maja w godz. 14.30-17.00 z jednostek pływających o napędzie motorowym... »»
 
Koncert "Gram mojej Mamie"
COKiS zaprasza na koncertCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na koncert "Gram mojej Mamie" w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, który odbędzie się w sobotę 26 maja... »»
 
Rodzinny Dzień Dziecka
Zaproszenie na Rodzinny Dzień DzieckaZapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 27 maja. W programie wiele atrakcji, a wśród nich: animacje „Trolle w krainie szczęścia”, spławikowe zawody rodzinne, pokazy służb... »»
 
Mobilna Akademia Młodych Orłów w Ciechanowcu
Mobilna Akademia Młodych Orłów w CiechanowcuPolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów i wszystkich chętnych, które odbędzie się w Ciechanowcu 22 maja... »»
 
Oddaj krew - czekamy 5 czerwca w Ciechanowcu
Oddaj krew - uratuj życie!RCKiK w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi, która odbędzie się 5 czerwca (wtorek) w Ciechanowcu w godz. 9.00-13.00... »»
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Komunikat o pojawieniu się mączniaka prawdziwego
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin WIORiN w Białymstoku informuje o pojawieniu się mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl