V Sesja Rady Miejskiej Drukuj
31.03.2015.


Na V sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu gościli Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Przewodnicząca Rady Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem i Kierownik Posterunku Policji w Ciechanowcu.

Starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński omówił działalność jednostek organizacyjnych powiatu zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec i przedstawił informację o planowanych w 2015 roku inwestycjach powiatowych na terenie Gminy Ciechanowiec a starszy aspirant Krzysztof Śliwiński poinformował o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w na terenie Miasta i Gminy Ciechanowiec w 2014 roku.

Po wysłuchaniu tych informacji radni podjęli uchwały w sprawach przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2016 zgodnego z zapisami ustawy o funduszu sołeckim; udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; odrębnych obwodów głosowania; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności; wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec; zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych czasowo.

Radni przełożyli głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec, dokonali zmian w budżecie gminy na 2015 rok i podjęli uchwałę o współpracy między społecznościami lokalnymi Gminy Ciechanowiec w Rzeczypospolitej Polskiej i miasta Saint Germain les Corbeil we Francji.

Sesja zakończyła się po wysłuchaniu przez radnych informacji o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznych; o realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Ciechanowiec, a także oceny stanu dróg gminnych oraz planowanych działań związanych z ich naprawą. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Koncert "Gram mojej Mamie"
COKiS zaprasza na koncertCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na koncert "Gram mojej Mamie" w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, który odbędzie się w sobotę 26 maja... »»
 
Rodzinny Dzień Dziecka
Zaproszenie na Rodzinny Dzień DzieckaZapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 27 maja. W programie wiele atrakcji, a wśród nich: animacje „Trolle w krainie szczęścia”, spławikowe zawody rodzinne, pokazy służb... »»
 
Mobilna Akademia Młodych Orłów w Ciechanowcu
Mobilna Akademia Młodych Orłów w CiechanowcuPolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów i wszystkich chętnych, które odbędzie się w Ciechanowcu 22 maja... »»
 
Oddaj krew - czekamy 5 czerwca w Ciechanowcu
Oddaj krew - uratuj życie!RCKiK w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi, która odbędzie się 5 czerwca (wtorek) w Ciechanowcu w godz. 9.00-13.00... »»
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Komunikat o pojawieniu się mączniaka prawdziwego
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin WIORiN w Białymstoku informuje o pojawieniu się mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Gotowi na RODO
logo NGO
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Dla wielu organizacji pozarządowych i innych instytucji dostosowanie się do jego postanowień to wyzwanie... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl