Uchwały Rady Miejskiej Drukuj
 
 
 
 
Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2015 roku
 
Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2014 roku

Uchwała nr 171/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2014 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

• Program Współpracy w 2014 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2013 roku

Uchwała nr 126/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2013 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Program Współpracy w 2013 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 101/XX/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie przyjęcia Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017

• Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017 

Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2012 roku

Uchwała nr 68/XIII/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy w 2012 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 

Uchwała nr 72/XIV/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r
 

Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2011 roku

Uchwała nr 243/XLV/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2011 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 

Program Współpracy w 2011 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 Uchwała nr 10/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 grudnia 2010 r. w w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r
 

Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2010 roku

Uchwała nr 194/XXXV/09 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2010 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Załącznik do Uchwały Nr 194/XXXV/09 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18 grudnia 2009 r. "Program Współpracy na 2010"

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. 

Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2009 roku

Programu Współpracy w 2009 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi

Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2008 roku

Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
facebook      instagram      youtube

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 
Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

 
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl