Uchwały Rady Miejskiej Drukuj
 
 
 
 
Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2015 roku
 
Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2014 roku

Uchwała nr 171/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2014 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

• Program Współpracy w 2014 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2013 roku

Uchwała nr 126/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2013 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Program Współpracy w 2013 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 101/XX/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie przyjęcia Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017

• Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017 

Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2012 roku

Uchwała nr 68/XIII/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy w 2012 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 

Uchwała nr 72/XIV/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r
 

Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2011 roku

Uchwała nr 243/XLV/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2011 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 

Program Współpracy w 2011 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 Uchwała nr 10/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 grudnia 2010 r. w w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r
 

Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2010 roku

Uchwała nr 194/XXXV/09 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2010 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Załącznik do Uchwały Nr 194/XXXV/09 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18 grudnia 2009 r. "Program Współpracy na 2010"

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. 

Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2009 roku

Programu Współpracy w 2009 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi

Uchwały Rady Miejskiej obowiązujące w 2008 roku

Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl