Ustawy i Rozporządzenia Drukuj

 


• Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Wzory dokumentów:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300)
- AKTUALNE WZORY obowiązujące od  3 września 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 Nr 6 poz. 25)
- UWAGA wzory dokumentów stosowane do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 2016 poz. 570)
- wzory dokumentów stosowane do tzw. trybu małych zleceń

OPP:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 973)

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz.U. 2015 poz. 2363)


• Ustawa o przepisach wprowadzających ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

• Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach  

• Ustawa o fundacjach

• Ustawa o finansach publicznych

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

 

 
« poprzedni artykuł
facebook      instagram      youtube

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 
Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

 
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl