Ustawy i Rozporządzenia Drukuj

 


• Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Wzory dokumentów:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300)
- AKTUALNE WZORY obowiązujące od  3 września 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 Nr 6 poz. 25)
- UWAGA wzory dokumentów stosowane do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 2016 poz. 570)
- wzory dokumentów stosowane do tzw. trybu małych zleceń

OPP:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 973)

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz.U. 2015 poz. 2363)


• Ustawa o przepisach wprowadzających ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

• Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach  

• Ustawa o fundacjach

• Ustawa o finansach publicznych

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

 

 
« poprzedni artykuł

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl