Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
29.05.2015.


Burmistrz Ciechanowca informuje, że od 1 czerwca 2015 roku ulegną zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą stawek mieszkańcy nie musza zmieniać deklaracji.

Wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec jest uzależniona od sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie bądź nieselektywnie) i wynosi odpowiednio:

- 6,00 zł/osobę – gdy odpady gromadzone będą selektywnie,
- 12,00 zł/osobę – gdy odpady gromadzone będą nieselektywnie.

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność, instytucje itp., mają obowiązek wnoszenia co miesiąc na rzecz Gminy opłaty, wyliczonej jako iloczyn stawki za pojemnik i ilości odbioru pojemników w danym miesiącu. Stawki za pojemniki wynoszą odpowiednio:

 

Odpady gromadzone
selektywnie

Odpady gromadzone
nieselektywnie

 Pojemnik 0,12 m³

 6,00 zł

11,00 zł

 Pojemnik 0,24 m³

11,00 zł

23,00 zł

 Pojemnik 1,10 m³

52,00 zł

105,00 zł

 Pojemnik KP-7 7 m³

333,00 zł

665,00 zł


W przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez część roku opłata ryczałtowa wynosi:

- 63,00 zł/rok – gdy odpady gromadzone będą selektywnie,
- 126,00 zł/rok – gdy odpady gromadzone będą nieselektywnie.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone co miesiąc, do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy, na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, na rachunek:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
nr 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

 

Deklaracje należy zmienić tylko w przypadku zmiany danych, np. liczby osób w danym gospodarstwie domowym. Nowy wzór deklaracji dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec oraz w wersji elektronicznej na stronie Miejskiego Portalu Internetowego:

 wzór deklaracji

Więcej informacji na temat gospodarowania odpadami znajdą państwo w zakładce Gospodarka odpadami.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl