VII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
25.06.2015.

Na VII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wysłuchali sprawozdania z pracy między sesjami, następnie udzielili Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2014 rok i przyjęli uchwały w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu na 2014 rok.

Radni ustanowili 9 uchwał: m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu i powołania Zespołu ds. zaopiniowania  kandydatów  na ławników. Radni uznali za niezasadne skargi na działalność dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie braku BIP i ePUAP. 

W kolejnym punkcie obrad Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji w 2014 roku Programu Współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

W dodatkowym punkcie porządku obrad przewodniczący Komitetu Obrony Szpitala w Ciechanowcu przedstawił informację o działalności Komitetu w ostatnich latach, omówił sytuację szpitala i wnioskował o podjęcie starań w sprawie utworzenia w szpitalu punktu nocnej i świątecznej pomocy. Radni zawnioskowali, aby Komitet Obrony Szpitala wskazał podmiot o osobowości prawnej do współpracy w powyższej sprawie z Radą Miejską w Ciechanowcu. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl