"Aktywni seniorzy są wśród nas" Drukuj
31.07.2015.

 

Logo ASOS


W sali szkoleniowej Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się prelekcja z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Prelekcja odbyła się ramach zadania publicznego pn. "Aktywni seniorzy są wśród nas", Priorytet I. Edukacja osób starszych, dofinansowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechanowcu.

Prelekcję przeprowadziła psycholog-pedagog p. Maria Małgorzata Sękal.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z różnymi definicjami wykluczenia społecznego osób starszych, najważniejszymi jego przyczynami i skutkami. Prowadząca omówiła przyczyny powstawania i pogłębiania się zjawiska wykluczenia społecznego. Zwróciła uwagę, że problem ten wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Na podsumowanie prelekcji uczestnicy wypełnili przygotowany przez panią psycholog psychotest dotyczący tolerancji.


                                                  
Zofia Januszkiewicz-Diakowska
Prezes Stowarzyszenia"UTW"
          

Aktywni seniorzy są wśród nas

fot. Stowarzyszenie UTW

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl