buy medication online
 
Trzy pytania w referendum 6 września Drukuj
28.08.2015.

17 czerwca 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził ogólnokrajowe referendum, wyznaczając jego datę na 6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 do 22.00.
 
 Trzy pytania w referendum 6 września
Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody.

Więcej informacji o referendum znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Referendum ogólnokrajowe oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej referendum2015.pkw.gov.pl
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card