VIII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
01.09.2015.


Po wakacyjnej przerwie, na VIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wysłuchali sprawozdania z pracy Burmistrza Ciechanowca między sesjami i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Radni podjęli wszystkie zaplanowane uchwały w sprawach: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników; zmiany uchwały Nr 24/V/11 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych; odrębnych obwodów głosowania; ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu w placówkach oświatowych gminy Ciechanowiec oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Radni przyjęli też, rozpatrywane w czasie obrad Komisji Rady Miejskiej informacje: o realizacji zaplanowanych inwestycji; o przygotowaniu obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz stanie autobusów służących do dowozu uczniów; sprawozdania z działalności instytucji kulturalnych i promocji za pierwsze półrocze oraz analizę koncepcji działań Gminy w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl