Kolejne prelekcje w ramach projektu "Aktywni seniorzy są wśród nas" Drukuj
04.09.2015.

 

Logo ASOS

Słuchacze „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Ciechanowcu w ramach projektu „Aktywni seniorzy są wśród nas” byli uczestnikami dwóch prelekcji: udzielania pierwszej pomocy medycznej i fitoterapii.

Jedna została przeprowadzona przez ratownika medycznego Marka Adamczyka i obejmowała tematykę udzielania pierwszej pomocy medycznej zarówno w teorii, jak i praktyce. Czternastoosobowa grupa seniorów zapoznała się z tokiem postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, a więc w sposobie udrażniania dróg oddechowych, masażu serca i powiadomieniu odpowiednich służb. Poznano zasady pomocy w trakcie nagłych omdleń, bólach w klatce piersiowej, krwawieniach i krwotokach, udarze mózgu oraz resuscytacji dzieci.

Na zakończenie prelekcji słuchacze mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i wykonanie masażu serca na fantomie.

Uczestnikami drugiej prelekcji przeprowadzonej przez Piotra Kiersnowskiego było 15 osób. Dotyczyła fitoterapii i dostarczyła uczestnikom szerokiej wiedzy na temat ziół, sposobu suszenia i sporządzania naparów, nalewek, syropów, olejków i maści, zawartości cennych składników i wpływu na organizm człowieka oraz przykładów zastosowania w ziołolecznictwie i kosmetyce.

Poznano zioła występujące w siedlisku naturalnym i na polach uprawnych, terminie ich zbiorów, przydatności poszczególnych części roślin, wpływu czynników środowiska na zawartość szkodliwych pierwiastków i metali ciężkich oraz substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, a kumulujących się w roślinach.

Projekt realizowany jest jako zadanie publiczne pn. „Aktywni seniorzy są wśród nas” Priorytet I. Edukacja osób starszych, dofinansowany został w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

                                                  
Zofia Januszkiewicz-Diakowska
Prezes Stowarzyszenia"UTW"
          

Aktywni seniorzy są wśród nas

Aktywni seniorzy są wśród nas

Aktywni seniorzy są wśród nas

fot. Stowarzyszenie UTW

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl