Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Bobra" Drukuj
29.09.2015.

 

Logo


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” przygotowuje się do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W związku z tym aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne, dotyczące zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju - nadrzędnego dokumentu Stowarzyszenia, który określa jego misje, cele i podejmowane działania, wynikające z dogłębnej analizy obszaru działalności LGD.


Podczas konsultacji społecznych uczestnicy spotkań wspólnie określają mocne i słabe strony identyfikowanego obszaru, a także szanse i zagrożenia dla jego dalszego rozwoju. W oparciu o tę diagnozę definiują cele pracy nad obszarem, a także wskazują przykłady działań, które przyczyniają się do niwelowania określonych problemów. Uczestnicy spotkań analizują także do jakich grup społecznych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno- ekonomicznej, należy kierować wsparcie w pierwszej kolejności.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane w Gminie Ciechanowiec, a wzięli w nim udział przedstawiciele sektorów: społecznego, publicznego, gospodarczego oraz mieszkańcy i przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski z konsultacji przeprowadzonych we wszystkich gminach należących do LGD będą stanowiły podstawę dalszej działalności Stowarzyszenia. Taki oddolny charakter przeprowadzonej analizy potrzeb i oczekiwań mieszkańców przyczyni się do efektywniejszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” (a już niedługo pod nową nazwą „Brama na Podlasie”) w kolejnych latach będzie wspierała mieszkańców w obszarze edukacji (poprzez zwiększenie jakości kształcenia w placówkach przedszkolnych, placówkach kształcenia ogólnego, kształcenie ustawiczne osób dorosłych, nabywanie odpowiednich kompetencji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), gospodarki (za pośrednictwem wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw, a także osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej), w obszarze infrastruktury wykorzystywanej w celach rekreacyjnych i kulturalnych, czy też poprzez renowację obiektów zabytkowych.

Spotkania są współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

źródło: Stowarzyszenie LGD "Kraina Bobra"   
      

Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Bobra"

Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Bobra"

Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Bobra"

fot. A. Kieliszek MPI

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Koncert "Gram mojej Mamie"
COKiS zaprasza na koncertCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na koncert "Gram mojej Mamie" w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, który odbędzie się w sobotę 26 maja... »»
 
Rodzinny Dzień Dziecka
Zaproszenie na Rodzinny Dzień DzieckaZapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 27 maja. W programie wiele atrakcji, a wśród nich: animacje „Trolle w krainie szczęścia”, spławikowe zawody rodzinne, pokazy służb... »»
 
Mobilna Akademia Młodych Orłów w Ciechanowcu
Mobilna Akademia Młodych Orłów w CiechanowcuPolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów i wszystkich chętnych, które odbędzie się w Ciechanowcu 22 maja... »»
 
Oddaj krew - czekamy 5 czerwca w Ciechanowcu
Oddaj krew - uratuj życie!RCKiK w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi, która odbędzie się 5 czerwca (wtorek) w Ciechanowcu w godz. 9.00-13.00... »»
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Komunikat o pojawieniu się mączniaka prawdziwego
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin WIORiN w Białymstoku informuje o pojawieniu się mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Gotowi na RODO
logo NGO
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Dla wielu organizacji pozarządowych i innych instytucji dostosowanie się do jego postanowień to wyzwanie... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl