Azbest w Gminie Ciechanowiec Drukuj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Znany od kilku tysięcy lat azbest należy do nieorganicznych minerałów o budowie włóknistej, naturalnie występujących w przyrodzie.

Ze względu na takie zalety jak: odporność na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie, w czasie ostatnich 100 lat był stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych (m.in. eternitu) i elewacyjnych, a także do produkcji rur, kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, wyrobów tekstylnych, mas ogniotrwałych i uszczelniających. Dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku, azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych w środowisku czynników rakotwórczych. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spotykamy na dachach domów i innych budynków, jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłonniaka opłucnej). W związku z tym w 1997 roku zakazano stosowania wyrobów azbestowych, a ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001 roku zakwalifikowała azbest do substancji, które stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska, i których wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Usuwaniem wyrobów azbestowych powinna zajmować się specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez właściwego starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte. Od 2002 r. realizowany jest Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski, który stanowi element Krajowego Planu Gospodarki odpadami. Ze względu na obowiązek wynikający z tych dokumentów, jak również rosnącą świadomość o zagrożeniu dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, jakie niosą za sobą wyroby azbestowe, sporządzono Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032.

Gmina Ciechanowiec sukcesywnie pozyskuje środki na dofinansowanie usuwania azbestu na swoim terenie.

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
w latach 2008-2015
Wkład własny
[zł]
WFOŚiGW
NFOŚiGW
[zł]
Razem
[zł]
Liczba gospodarstw
(osoby fizyczne +
własność gminy)
Azbest usunięty [t]
Odbiórw tym demontaż

43219,74

271950,96

315170,70

269 + 12

719,360

50,047

 13,71%86,29%
100%
281
100%
 6,96%

Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 
następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl