Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec Drukuj
05.12.2015.


W związku z dużym zainteresowaniem Urząd Miejski w Ciechanowcu przedłuża do 15 grudnia 2015 r. przyjmowanie zgłoszeń gotowości usunięcia w latach 2016-2017 odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (pokrycia dachowe). Uzyskane informacje będą stanowić podstawę do sporządzenia wniosku o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte, gdyż azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych w środowisku czynników rakotwórczych. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spotykamy na dachach domów i innych budynków, jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłonniaka opłucnej). Od 2002 r. realizowany jest Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski, który stanowi element Krajowego Planu Gospodarki odpadami. Ze względu na obowiązek wynikający z tych dokumentów, jak również rosnącą świadomość o zagrożeniu dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, jakie niosą za sobą wyroby azbestowe, sporządzono "Plan ochrony przed szkodliwością azbestu" i "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032".

Gmina Ciechanowiec sukcesywnie pozyskuje środki na dofinansowanie usuwania azbestu na swoim terenie - w 2015 roku Gmina Ciechanowiec zrealizowała dwa związane z tym zadania. Zadanie pod nazwą „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec”, w wyniku którego zidentyfikowano  4857,655 Mg (czyli 441 605 m2) wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na 4457 obiektach budowlanych, wykonane zostało przez Zakład Analiz Środowiskowych „EKO-PRECYZJA”. Wyroby zawierające azbest na terenie gminy to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej. Wyniki inwentaryzacji pozwoliły na zaktualizowanie Bazy Azbestowej i będą podstawą do uaktualnienia zapisów "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ciechanowiec". Koszt zadania wyniósł 14000 zł, w tym: kwota dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki – 11200 zł, wkład własny Gminy – 2800 zł.

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec” było dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, które odebrało, przetransportowało i zutylizowało 68,56 t wyrobów zawierających azbest z 30 nieruchomości należących do osób fizycznych i 1 nieruchomości należącej do Gminy Ciechanowiec. Koszt realizacji zadania wyniósł 20 584,45 zł, z czego 19 827,84 zł to dofinansowanie, a 756,61 zł to wkład własny gminy.

Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl